SPOT – Det statslige topledertalentforløb

Med særligt fokus på transition skal det eksklusive SPOT-forløb styrke deltagerne i at træde ind i den statslige toplederrolle.

""

Temaerne på SPOT

  • Personen i toplederrollen
  • Strategi, styring og udvikling
  • (Top)Ledelse af organisation og ledergruppe
  • Nye internationale tendenser og perspektiver på værdiskabelse i politiske organisationer.
  • De retlige og demokratiske rammer for offentlig topledelse.

Målgruppen for SPOT

Målgruppen for forløbet er særligt talentfulde statslige afdelingschefer og vicedirektører eller ledere på tilsvarende niveau med flere års ledererfaring og som udviser et særligt potentiale for at blive topleder i staten inden for en tidshorisont på et – to år. Topledere forstås i denne sammenhæng som styrelsesdirektører og departementschefer. Målgruppen har forskellige profiler, anciennitet og erfaringer fra henholdsvis drift- og policy-områder. Deltagerne må forudsættes tidligere at have gennemført lederuddannelse og/eller -udviklingsforløb og dermed have en vis erfaring med både det ledelsesteoretiske og -praktiske felt. 

Omfang

Forløbet strækker sig over 1 år og består af en række moduler, netværksmøder, individuel sparring og studietur. Forløbet fylder cirka 18 dage.

Tilmelding til SPOT

Deltagerne udvælges af styregruppen for Program for Ledelsesudvikling i Staten efter en indstillings- og testproces.

Man kan således ikke selv tilmelde sig SPOT.