Tværoffentlige ledelsesinitiativer

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er ansvarlig for at udmønte en række tværoffentlige ledelsesinitiativer, herunder Forum for offentlig topledelse samt initiativer udsprunget af aftalen om ledelse og kompetencer.

 

 

""

Aftalen om ledelse og kompetencer

Med udgangspunkt i Ledelseskommissionens anbefalinger (2018), indgik den daværende regering, KL og Danske Regioner i februar 2019 Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. Aftalen indeholder en række tværoffentlige initiativer til udvikling af ledelse, kompetencer og offentlige arbejdspladser. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har været ansvarlig for at udmønte aftalens initiativer vedrøre ledelse. Du kan nedenfor finde link til Ledelseskommissionens anbefalinger samt Aftalen om ledelse og kompetencer.

Videreførte initiativer

Efter Aftalen om ledelse og kompetencer udløb i 2022 har den nuværende regering, KL og Danske Regioner valgt at videreføre en række af initiativerne. Formålet er fortsat at udvikle og styrke ledelse i den offentlige sektor. Initiativernes fremdrift følges af en styregruppe bestående af:

 

  • Christian Liebing, Direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (formand)
  • Tina Feldt Jessing, Vicedirektør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Line Nørbæk, Afdelingschef i Finansministeriet
  • Kristian Heunicke, Direktør i KL
  • Pernille Halberg Salamon, Direktør i Komponent
  • Rikke Margrethe Friis, Forhandlingsdirektør i Danske Regioner
  • Ole Lund Jensen, Forhandlingschef i Danske Regioner

 

Du kan nedenfor læse mere om de videreførte initiativer, der er forankret i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Ledelsesugen

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering

Ambassadører for offentlig ledelse 2023-2025

Dokumenter til download

Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor 2019 (pdf)

Ledelseskommisionens anbefalinger 2018 (pdf)

 

Forum for offentlig topledelse

Forum for offentlig topledelse er et fælles topledernetværk på tværs af den offentlige sektor. Forum har til formål at skabe anledninger til netværksdannelser på tværs af den offentlige sektor og sikre debat og drøftelser om fælles udfordringer og mulighed inden for topledelse i og på tværs af den offentlige sektor. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er en del af sekretariatet, der bistår Forums bestyrelse. 

Læs mere om Forum for offentlig topledelse her.