Den fællesoffentlige ledelsesevaluering

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL, Danske Regioner og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet har udviklet et fællesoffentligt ledelsesevalueringsværktøj, der nu er klar til brug.

Hvad får I ud af at bruge den fællesoffentlige ledelsesevaluering?


Ledelsesevaluering kan hjælpe ledere til at udvikle sig, fordi det giver dem en større indsigt i, hvordan andre oplever deres ledelse. Evalueringen giver lederen et systematisk og kvalificeret udgangspunkt for dialog med sine medarbejdere og sin egen leder. Samtidig kan I arbejde strategisk med ledelsesudvikling i hele organisationen med afsæt i ledelsesevalueringen.

Du kan finde værktøjet på www.ledelsesevaluering.dk

 

 Hvorfor skal I anvende værktøjet?

  • Det er forskningsbaseret. Værktøjet fokuserer på ledelsesadfærd, som bidrager til at styrke opgaveløsning, resultatskabelse og trivsel.
  • Det er skræddersyet til den offentlige sektor. Værktøjet er udviklet i samarbejde med ledere, medarbejdere og HR-enheder, og det er afprøvet hos syv forskellige organisationer på tværs af den offentlige sektor.
  • Det er fleksibelt og kan tilpasses jeres egen strategiske ledelsesdagsorden. Der er en række forskellige ledelsestemaer at vælge imellem, så I kan tilpasse evalueringen til jeres fokusområder.
  • Det giver støtte til hele evalueringsprocessen med særligt fokus på inddragelse, dialog og opfølgning.
  • Det giver mulighed for at bidrage til forskning og debat om ledelse på tværs af den offentlige sektor.

Hvad består værktøjet af?

Værktøjet består af en række forskningsbaserede spørgsmål om ledelse, samt procesværktøjer til at planlægge og følge op på evalueringen. Spørgsmålene består af et kort sæt af fælles spørgsmål om ledelse overordnet set og en række spørgsmålssæt om specifikke ledelsestemaer, som I selv kan vælge imellem i jeres organisation. Derudover er der mulighed for at tilføje spørgsmål til sideordnede ledere og egne lokale spørgsmål.

Procesværktøjerne indeholder inspiration til planlægning af evalueringsprocessen, valg af temaer og opfølgning i form af dialog mellem leder, leders leder, medarbejdere og kollegaer.

Hvordan kan værktøjet bruges?

Alt materiale er frit tilgængeligt på ledelsesevaluering.dk. Her kan I finde spørgsmål og procesværktøjer, som gør det muligt at gennemføre ledelsesevalueringen. Endvidere kan I finde information om den skræddersyet IT-løsning, der kan understøtte dataindsamling og afrapportering for den fællesoffentlige ledelsesevaluering.