Taskforce om ledermobilitet mellem sektorer

Taskforcen blev nedsat for at øge ledermobiliteten mellem sektorer for at understøtte større sammenhæng på tværs og bidrage til at styrke den fælles opgaveløsning på tværs af sektorer. Taskforcen har lavet en publikation med anbefalinger til at fremme ledermobilitet på tværs af sektorer.

En stor del af samfundets udfordringer går på tværs af den offentlige sektor. Øget sektormobilitet blandt offentlige ledere er et væsentligt bidrag til at styrke den fælles opgaveløsning og skabe større gensidig forståelse, respekt, samarbejde og idéudveksling på tværs af sektorer. Taskforcen om ledermobilitet mellem sektorer blev nedsat i sommeren 2021 af det nationale partnerskab om ledelse og kompetencer, der består af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Finansministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

I rapporten Hvordan styrker vi ledermobiliteten på tværs af stat, regioner og kommuner? præsenteres taskforcens anbefalinger til at øge ledermobiliteten. Der er i alt 14 anbefalinger, som fordeler sig på de tre temaer Styrk sektorkendskabetUdvid talentpuljen og Udnyt potentialet. Anbefalingerne henvender sig til arbejdsgivere og beslutningstagere i den offentlige sektor samt ledere.

Formålet er helt fundamentalt at styrke offentlige lederes mobilitet på tværs af stat, regioner og kommuner. I dag er det kun hver 14. chef, som ansættes i staten, der kommer med en erfaringsbaggrund fra en anden offentlig delsektor. I kommunerne er tallet endnu lavere. Det er en reel udfordring, fordi vi i hele den offentlige sektor er en del af samme værdikæde. En kommunal eller regional leder, der bliver ansat i staten, vil eksempelvis kunne bidrage med indsigt i, hvordan en ny lovgivning virker, når den rammer kommunerne eller regionerne. Uden den erfaring med om bordet, er risikoen, at nye, godt tænkte tiltag i stedet ender i unødigt ekstra bureaukrati. Derfor mener vi i taskforcen, at der er et uforløst potentiale i at styrke sektormobilitet blandt offentlige ledere.

Formanden for taskforcen, vicedirektør for børne- og ungeområdet Frederiksberg Kommune, Marie Louise Refsgaard.

Find rapporten her:

Hvordan styrker vi ledermobiliteten på tværs af stat, regioner og kommuner (pdf)

Taskforcens opgaver

 • Identificere barrierer og motiver for sektorskifte blandt offentlige ledere.
 • Undersøge, hvilke forudsætninger, der bør være tilstede for, at de mobile ledere bedst muligt kan lykkes med at skabe værdi efter et jobskifte på tværs af sektorer.
 • Komme med konkrete anbefalinger til at øge ledermobiliteten på tværs af sektorer.

Arbejdsformen

Taskforcen mødtes seks gange i løbet af 2021-2022. Taskforcen afsluttede sit arbejde i november 2022.

Anbefalingerne bygger blandt andet på en undersøgelse af, hvad der henholdsvis motiverer ledere til eller afholder ledere fra at skifte sektor. Undersøgelsen er foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og bygger på registerdata indhentet af Danmarks Statistik og på en spørgeskemaundersøgelse besvaret af 2.005 offentlige ledere.

Læs undersøgelsen her.

Anbefalinger bygger endvidere på en række interviews med relevante aktører og interessenter.

Medlemmer i taskforcen

Taskforcen bestod af repræsentanter fra staten, regioner og kommuner og andre relevante aktører.

 • Vicedirektør for børne- og ungeområdet, Marie Louise Refsgaard, Frederiksberg Kommune
 • Kommunaldirektør, Pernille Halberg Salamon, Hørsholm Kommune
 • Hospitalsdirektør Jonas Dahl, Region Midtjylland
 • Administrerende direktør Jesper Fisker, Kræftens Bekæmpelse
 • Centerchef Anette Bækgaard, Rigspolitiet
 • Chef for Erhverv og Turisme, Lasse Sønderup, Sønderborg Kommune
 • Administrerende direktør Kasper Kyed, FTF-A Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse
 • Professor Lene Holm Pedersen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
 • Professor Jesper Rosenberg Hansen, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Taskforcemedlemmernes egne erfaringer

I videoerne nedenfor kan du se og høre Marie Louise Refsgaard, vicedirektør for børne- og ungeområdet i Frederiksberg Kommune og Kasper Kyed, direktør i FTF-A, fortælle, hvorfor sektormobilitet er vigtigt. Her inddrager de også deres personlige erfaringer med at skifte sektor.

Ansæt en sektorskifter - og skab værdi for dig selv og din arbejdsplads

Skift sektor - og skab værdi for dig selv og din arbejdsplads