Forum for Offentlig Topledelse

Forum for Offentlig Topledelse er et fælles topledernetværk på tværs af den offentlige sektor i Danmark. Den offentlige sektor gennemgår i disse år en række vidtrækkende reformer. Det kræver et vedvarende fokus på god topledelse, hvis nye vilkår og muligheder skal udnyttes bedst muligt.

 

""

Forums ambition og formål er at:

  • Skabe grundlag for en fortsat debat om god offentlig topledelse i Danmark
  • Skabe sammenhæng på tværs af den offentlige sektor gennem videndeling og netværksskabelse på tværs af den offentlige toplederkreds
  • Udfordre og inspirere toplederne i arbejdet med udviklingen af ledelse i den offentlige sektor

Forum for Offentlig Topledelse er igangsat af KLDanske Regioner og Finansministeriet.

Forum for Offentlig Topledelse

Forum for Offentlig Topledelse er igangsat af KL, Danske Regioner og Finansministeriet og ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter derfra.

I bestyrelsen deltager:


Departementschef Kent Harnisch (formand), Finansministeriet
Administrerende direktør Kristian Vendelbo, KL
Administrerende direktør Adam Wolf, Danske Regioner
Departementschef Jens Brøchner, Skatteministeriet
Regionsdirektør Jens Gordon Clausen, Region Hovedstaden
Kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune og formand for KOMDIR.


Sekretariat:


Bestyrelsen bistås af et sekretariat med repræsentanter fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Finansministeriet, Danske Regioner og KL. Sekretariatet varetager den daglige koordination og bidrager til det løbende projektarbejde.

Læs også