Kodeks for god offentlig topledelse

Kodeks for god offentlig topledelse blev offentliggjort og præsenteret den 10. maj 2005 og tager sit udgangspunkt i en analyse af såvel permanente som nyere udfordringer for offentlig topledelse i Danmark.

 

Kodeks for god offentlig topledelse.

Selve kodekset relaterer sig til den enkelte topleders rolle, adfærd og strategier i ledelsen af den offentlige, politisk ledede organisation. Ni korte og klare anbefalinger suppleret med et overskueligt antal handlingsorienterede spørgsmål til toplederen udgør rygraden i kodeks.

De ni anbefalinger retter sig:

  • Opad – mod relationen til den politiske leder.
  • Udad – mod relationen til omverdenen.
  • Indad – mod ledelse af organisationen.

Analysen udgør Forums diagnose og er begrundelsen for sammensætningen af kodeks. Anbefalingerne skal ses som ligeværdige og som en helhed. Ikke som en menu, hvor man kan vælge til og fra. Ikke som en liste over ledelsesopgaver, der kan prioriteres. God offentlig topledelse indebærer efterlevelse af alle ni anbefalinger.

For at understøtte anvendelsen og gennemslagskraften af kodeks i praksis følges kodeks op af en metode til selvevaluering til brug for den enkelte topleder – et ”kodeks-spejl”. Metoden skal give den enkelte topleder anledning til at reflektere over egen ledelsespraksis i lyset af anbefalingerne i kodeks.