Praktisk information

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb og praktisk information om betaling.

""


Sådan sammensættes holdene på PLUS forløb

Ledelsesudvikling på PLUS skal være af høj kvalitet og fremme helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft i staten. Det fordrer bl.a., at holdene sammensættes, så der opnås de bedst mulige betingelser for læring og tværstatslig netværksdannelse på forløbene.

Principper for holddannelse

Holdene på PLUS dannes efter udløb af tilmeldingsfristen. Holdene dannes under hensyntagen til følgende principper:

  • At deltageren er inden for den definerede målgruppe for forløbet
  • At der sikres bredest mulig repræsentation på tværs af staten på holdet
  • At der opnås den bedst mulige kønsbalance på holdet

En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på forløbet.

Tilmeldingsprocedure

Vi fylder holdene op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.
Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende.

Prioritering af deltagere fra samme ministerområde

Hvis et ministerområde eller en organisation har tilmeldt flere kandidater, end der er plads til på et hold, vil Center for Ledelse og Rekruttering så vidt muligt gå i dialog om prioritering af de tilmeldte kandidater. De kandidater, som ikke får tilbudt en plads i første omgang, kan tilmelde sig det efterfølgende forløb.

Ventelister

Der opereres ikke med ventelister til holdene. Det skyldes dels hensynet til principperne for holddannelse, og dels en erfaring af, at deltagerne kan nå at flytte sig og få andre udviklingsbehov, inden de får tilbudt en plads. Endvidere sikrer vi, at de tilmeldte deltagere fortsat har organisationens opbakning til at deltage på forløbet.

SPOT

Deltagerne til topledertalentforløbet SPOT udvælges af styregruppen for Program for Ledelsesudvikling i Staten efter en særlig indstillings- og testproces.


Betaling og hæftelse

Efter tilmelding og optagelse på et PLUS-forløb hæfter arbejdspladsen for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager inden forløbets start.

Deltagergebyret bliver opkrævet i to rater, hvor første rate ligger først i forløbet og anden rate ved forløbets afslutning.