Gode råd og inspiration til dig, der er ny leder

Som ny leder skal du lære din nye rolle at kende – og tage den på dig. Det er vigtigt, at du kender dig selv og dine egne ledelsesværdier, men også din kerneopgave, din organisation og ikke mindst dine medarbejdere. På denne side kan du finde inspiration, gode råd og øvelser til dig, der er ny leder, gennem tre overordnede temaer:

Brug tid på din lederidentitet

Sæt dig ind i kerneopgaven og din organisation

Lær dine medarbejdere og dit team at kende

1. Brug din lederidentitet

Det, at du definerer og forstår din egen lederrolle, har stor betydning for, at du kan lykkes i din rolle som leder. Begynd derfor gerne din ledelsesrejse med at blive klogere på dig selv.

Som leder er du den formelle rollemodel for medarbejderne i din enhed. Din måde at arbejde og kommunikere på betyder meget for, hvordan dine medarbejdere vælger at tilgå deres arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt, at du er bevidst om din rolle, og hvilken leder du gerne vil være. Hvad står du på? Og hvad er vigtigt for dig? Hvad er dine styrker – og hvad er dine svagheder?

Brug gerne noget tid på at tænke over, hvordan du gerne vil være i din rolle og afsæt tid til at tale med medarbejderne om deres forventninger, og hvad de har behov for fra dig.

 

Fem gode råd til hvordan du kan arbejde med din lederrolle som ny leder

Her er fem gode råd til dig, der er ny i ledelse, som du kan tage afsæt i, hvis du ønsker at arbejde med din lederrolle.

Når du er ny leder, vil du løbende møde nye situationer og opgaver, som du skal håndtere. Det kan derfor være en god ide at afsætte fast tid i din kalender til at reflektere over din måde at håndtere de nye opgaver på, herunder dine styrker og svagheder. Det kan være med til at forøge din ledelsesmæssige handlekraft.

Din motivation for at gå ind i ledelse er det brændstof, som skal drive din succes. Derfor er den en god idé at bruge tid på at reflektere over, hvorfor du valgte at blive leder. Skriv det ned, så du altid kan genbesøge det, når motivationen ind imellem daler.

Som ny leder kan det være en hjælp at sparre med en mere erfaren leder. Derfor kan det være en fordel at få sig en mentor. En mentor kan give dig et fortroligt rum, hvor du har mulighed for at sparre om konkrete udfordringer, dele overvejelser og glædes over dine succeser. Mange vil gerne dele ud af deres erfaringer, så hold dig ikke tilbage med at række ud. Det kan være til en erfaren leder fra din egen organisation eller fra en helt andet arbejdsplads. Måske kender din egen chef eller en kollega en mentor, de kan anbefale. Eller måske har du selv mødt en leder, der har inspireret dig i dit arbejde, som du har mulighed for at række ud til.   

 • Det kan også være brugbart for dig at få andres blik på din ledelse. Det kan du fx gøre ved løbende at efterspørge feedback hos dine medarbejdere og dine lederkolleger. Du kan fx vælge at give plads til, at medarbejderne kan give feedback til dig i jeres løbende 1:1-samtaler.
 • Hvis der gennemføres ledelsesevaluering i din organisation, kan du også tage udgangspunkt i den til at arbejde med din ledelse og udvikle dig som leder. Inddrag gerne dine medarbejdere og brug deres feedback aktivt i den sammenhæng også. På hjemmesiden Den fællesoffentlige ledelsesevaluering kan du få inspiration til, hvordan du kan tage dialogen med dine medarbejdere, egen leder og lederkollegaer omkring din ledelsesevaluering, og hvordan du konkret kan arbejde med din ledelsesudvikling. Du finder linket til Den fællesoffentlige ledelsesevaluering nedenfor.

Det er en fordel, at du kender dit ledelsesgrundlag. Det kan ikke bare hjælpe dig med at blive mere bevidst og reflekteret omkring din ledelse, men det kan også være en god måde at formidle til andre, hvem du er som leder og gøre dig mere selvsikker. Brug ledelsesgrundlaget til at skabe dialog med din chef, dine medarbejdere og dine lederkollegaer. Du kan få inspiration til dit at udforme dit personlige ledelsesgrundlag med Ledelseskommissionens startkit nedenfor. 

Skriv dit eget ledelsesgrundlag

Hvad forbinder du med god ledelse? Hvad står du som leder for? Og hvilke ledelsesværdier vil du værne om? Brug 10 minutter på at skrive ned, hvad du forbinder med god ledelse, og lad det være startskuddet til, at du får skabt dit eget ledelsesgrundlag. Som baggrund/inspiration for opgaven kan du med fordel tænke på, hvilke rollemodeller du selv har inden for ledelse, og hvad der kendetegner dem. 

 • Hvad forbinder du med god ledelse?
 • Hvad ønsker du, at dine medarbejdere siger om dig den dag, du stopper i dit nuværende job?
 • Hvilke dimensioner vil du måle din egen ledelsesindsats på, når du slutter i jobbet?
 • Hvilke fire ledelsesværdier (hjørneflag), mener du, er de vigtigste for din egen udøvelse af ledelse.

 • Bliv i dit eget sprog og den sproglige tone, som passer dig bedst. Et ledelsesgrundlag skal være ægte, ærligt og autentisk.
 • Arbejd i ‘jeg -form’. Det er dig, der er leder, og det er dit ledelsesgrundlag. Selv om det kan være svært, er det vigtigt, at du siger ‘jeg’ til dig selv. (Jeg vil … jeg gør … jeg prioriterer … jeg ønsker …) På denne måde undgår du at blive upersonlig, abstrakt, anonym og inaktiv.
 • Ledelsesgrundlaget skal især handle om det, du leverer, og det, du ønsker. Det vil også være nyttigt, hvis du skriver, hvad du ikke er særlig dygtig til, det du kæmper for at forbedre, og det som medarbejderne kan hjælpe dig med.
 • Ledelsesgrundlaget bør ligeledes indeholde klare krav og tydelige budskaber om det, du ikke vil acceptere.

2. Sæt dig ind i din kerneopgave og din organisation

Det er en god idé, at du tidligt i din nye rolle oparbejder en god organisationsforståelse, herunder et indgående kendskab til organisationens kerneopgave, og hvordan din enheds opgaver spiller ind i den samlede værdikæde. Det er vigtigt at have for øje, at jeres organisations resultater skabes i fællesskab, og er et produkt af kompetente mennesker og enheder, der arbejder sammen og i samme retning. Sæt dig derfor godt ind i din organisations værdikæde, strategi og slutbrugere, og hvordan din enhed bidrager ind i det.

Det vil hjælpe dig til at forstå, hvordan du lykkes som leder. Afsæt derfor også gerne god tid til at lære dine nye lederkolleger at kende evt. gennem korte hilse-på-møder, som kan give dig mulighed for at forstå deres enheders opgaver og danne gode relationer til dem, du skal lede sammen med.

Øvelse: Sæt dig godt ind i kerneopgaver og værdikæde

 • Hvad er organisationens kerneopgave?
 • Hvad er kerneopgaven for din enhed?
 • Hvordan spiller din enheds opgaver ind i organisationens kerneopgave?
 • Hvilken samfundsmæssig værdi bidrager organisationens/kontorets leverancer til?
 • Hvor i værdikæden kommer I ind, og hvem er slutbrugeren?
 • Ved du, hvad slutbrugerne gerne vil have – hvad der giver dem værdi?
 • Hvilke mål er der for kontorets opgaver og hvordan følges der konkret op på disse, så jeg ved om vi leverer værdi?
 • Hvilke kompetencer er nødvendige for at løse kerneopgaven i din enhed og har I dem?
 • Hvordan er rolle-og ansvarsfordelingen?
 • Hvem er de vigtigste interessenter for at I kan lykkes og hvad kendetegner jeres relation til dem?

Når du har et klart overblik over jeres værdikæde, kan du nemmere vurdere, hvad der skal til, for at du kan lykkes i din rolle som leder. Tag gerne dine medarbejdere, lederkolleger eller egen leder med ind i dine overvejelser vedr. jeres kerneopgave.

3. Lær dine medarbejdere og team at kende

For at du kan lykkes som leder er det også vigtigt, at du forstår og kender dine medarbejdere og har blik for det team du er leder for. Det kan være en god idé at afsætte tid til hilse-på-møder med alle dine medarbejdere i din første tid som leder for at få en klar forståelse af, hvem de er, hvordan de tilgår deres opgaver, og hvad der motiverer/demotiverer dem. Vær bevidst om at medarbejderne kan motiveres af vidt forskellige ting.

Dette kan også give dig en god forståelse af, hvordan teamet samarbejder, og om der er latente konflikter eller samarbejdsproblemer i teamet, som skal håndteres.

Inspiration til spørgsmål til 1:1 hilse-på-møder med fokus på opgaver, kompetencer og motivation

 • Føler du dig kompetent til at løse de opgaver du sidder med nu?
 • Er der opgaver, hvor du har behov for hjælp eller sparring?

 • Er du motiveret af de opgaver du sidder med nu?
 • Hvad motiverer dig i dit arbejde generelt?

 • Hvordan er dit samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere?
 • Hvordan kan jeg bedst støtte dig til at yde dit bedste

Det kan være en god idé at sætte sig godt ind i, hvordan du som leder bedst kan medvirke til at skabe arbejdsglæde og motivation i teamet og adressere eventuelle konflikter.

Tag fx lederpakken for nye leder i campus for at komme godt ind i emnerne.

For at skabe et overblik over kompetencerne i din enhed, kan du vælge at lave en mindre kortlægning af kompetencerne. På den baggrund kan du bedre vurdere, om du mener, at I har de rette kompetencer i teamet, til at løse jeres opgaver. For at du kan gøre dette meningsfuldt, er det vigtigt at du på forhånd har sat dig godt ind i jeres kerneopgave og hvordan jeres enhed bidrager ind i resten af organisationens formål. 

Lav en kortlægning over kompetencer og opgaver

 • Dan dig et overblik over medarbejdernes kompetencer og motivation samt enhedens
  opgaver
 • Har vi den nødvendige faglighed ift. kerneopgaven?
 • Sidder medarbejderne med de opgaver de er bedst egnede til at løse?
 • Føler de sig motiverede?
 • Er der behov for ændre i opgavesammensætningen/bemanding på opgaverne?
 • Er der behov for kompetenceudvikling? Enten gennem sidemandsoplæring eller kurser?

Læs også