Talentudvikling

Talentudvikling fremmer både den gode opgaveløsning, medarbejdertrivsel og fastholdelse. Få gode råd til hvordan du spotter og leder talenter i din enhed.

""

Der er mange gode grunde til, at man som både organisation og leder bør arbejde strategisk med både at spotte og udvikle medarbejdernes talenter.

Talentudvikling fremmer både den gode opgaveløsning, medarbejdertrivsel og fastholdelse. Ved at understøtte et læringsrum på arbejdspladsen, motivere til samarbejde og udvikle kommende ledertalenter kan I også medvirke til at skabe et stærkt grundlag for lederrekruttering i jeres organisation.

Organisationens rolle som talentudvikler

Som organisation/topledelse er det vigtigt at have et kontinuerligt fokus på strategisk kompetenceudvikling og talentpipeline. Der kan være mange forskellige måder at gribe talentudvikling og kompetenceudvikling an på, der både tilgodeser de nuværende behov og fremtidige behov i organisationen.

Du kan blive klogere på, hvordan du kan arbejde med strategisk kompetenceudvikling her på 

kompetencesekretariatets hjemmeside. 

Bliv inspireret af statslige arbejdsgiveres arbejde med talentudvikling

Mange statslige arbejdspladser arbejder med talentudvikling og talentmiljøer, hvis du savner inspiration kan her på siden fx læse om, hvordan man har haft succes med at udvikle et graduateprogram i Statens IT her:

Statens IT har succes med graduate program 

Og bliver klogere på KEFM's koncernfælles ledertalentforløb, med fokus på strategisk ledelse og at gøre politiske mål til virkelighed her: 

KEFM's koncernfælles ledertalentforløb

Lederens rolle som talentudvikler

Det er en naturlig del af ledelsesopgaven at motivere og udvikle medarbejderne. En del af den opgave handler om at spotte medarbejdernes talenter og understøtte deres udvikling, så de løbende føler sig udfordret, anerkendt og set.

Dine medarbejdere har givetvis og forhåbentlig mange forskellige talenter, som de bruger hver dag i deres opgaveløsning. Nogle er måske gode til at samarbejde og skabe resultater, andre er gode til at skrive sager og beslutningsoplæg, mens andre igen er gode til at komme med idéer og udvikle. Din opgave er at understøtte medarbejdernes udvikling, både der hvor de er naturligt stærke og der, hvor de har et mere tydeligt udviklingspotentiale. Du kan finde inspiration til, hvordan du kan arbejde med at udvikle dine medarbejderes talenter og få gode råd til, hvordan du kan skabe et læringsmiljø her:

Udvikling af talenter og talentmiljøer

Du kan også dykke ned i ledertalentudvikling og få gode råd til, hvordan du kan spotte og arbejde med at udvikle ledertalenter, her:

Udvikling af ledertalenter

Under begge temaer kan du finde eksempler, gode råd og refleksionsspørgsmål til dig som leder.

 

Øvelse: Lav en mapping af dine medarbejderes talenter

Brug fem minutter på at sætte tre ord på hver af dine medarbejdere, i relation til, hvad du tænker deres umiddelbare talenter er.

Brug din egen refleksion som afsæt for en 1:1-samtale med fokus på talentudvikling.

Læs også