Generationsledelse

Her på siden kan du finde viden om ledelse beskrevet ud fra et generationsperspektiv. Herunder gode råd til, hvordan du som leder kan sikre synergi mellem generationsforskellige medarbejdere.

""

Flere generationer på arbejdspladsen

Fokus på at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet og kampen om de unge medarbejdere tager til. Tendensen går i retning af flere generationer på arbejdsmarkedet samtidigt. Generationer, der kan beskrives med hver deres præferencer, værdier, erfaringer og kompetencer. Som leder kan du derfor opleve stor diversitet på tværs af generationer – herunder at generationers forventninger til ledelse typisk er forskellige.

Indholdet på siden er inspireret af en videnscafé om generationsledelse med Karen Christina Spuur og Administrations- og Servicestyrelsen, som blev afholdt under Ledelsesugen 2022. Kilden for nedenstående er således Karen Christina Spuur, herunder Spuur & Toftbjerg (2020). Ledelse af unge. Dansk Psykologisk Forlag.

Endvidere kan du gennem videoer og podcast få indblik i - og hente inspiration fra - hvordan man har arbejdet med generationsledelse i Skatteministeriets koncern.

Generationsledelse – præcis som alle andre teorier - er én måde at betragte ledelse på. Som får øje på noget og er blind for noget andet.

Medarbejdere, der deler en generationsbetegnelse jf. figuren nedenfor, har ikke nødvendigvis samme behov og forventninger, men er individer med deres unikke personprofil. Et større kendskab til og forståelse for de forskellige generationer, deres typiske motivationskilder og tilgang til arbejde kan dog hjælpe dig til at forstå dynamikkerne og styrke samarbejdet i din enhed. Men det allervigtigste er at få øje på sin egen mulige generationsbias.

 

 

Nogle gange kan det give udfordringer at igangsætte samarbejde på tværs af generationer. Måske vil der være fordomme forbundet med et samarbejde, enten hos de ældre eller de yngre medarbejdere.

Hvis generationsforskelle er en del af forklaringen, så kan du som leder fremhæve de kompetencer, jf. figuren ovenfor, som de forskellige generationer typisk bidrager med. Eller du kan opfordre til en dialog i teamet om dets sammensætning, styrker og udfordringer. Bevidsthed og dialog om typiske kendetegn ved de forskellige generationer kan dermed hjælpe til at skabe et frugtbart samarbejde, hvis din analyse af situationen tilsiger, at det er forskelle og misforståelser på tværs af generationer, som spiller ind.

Behovet for anerkendelse og belønning er typisk forskellig mellem generationer. De mere erfarne på arbejdsmarkedet kan have et ønske om, at deres indsats bliver set og anerkendt af deres ledelse. De foretrækker ofte en individuel konkret belønning. Generation Y (1980-1989) motiveres typisk i højere grad af at opleve, at de dygtiggør sig, og at de anerkendes af deres kollegaer. Generation Z (1990-2001) foretrækker ofte, at hele teamet belønnes. 

Tålmodigheden med udvikling og karrierefremskridt kan også være meget forskellige, hvilket kan skabe udfordringer i relationerne på tværs af generationerne. De erfarne medarbejdere har ofte en større tålmodighed og accepterer, at forfremmelser kræver erfaring og tager tid. Man gør sig umage, er vedholdende, og derefter bliver man belønnet og forfremmet. Særligt generation Z kan have en forventning om hurtig karrierefremgang. Når de oplever, at de mestrer opgaverne i deres stilling, så forventer de ofte en forfremmelse.

Blandt generationerne ses også meget forskellige tilgange til regler, procedurer og udsagnet: ”Det plejer vi at gøre”. De yngre generationer udfordrer ofte strukturer, arbejdsformer og hierarki. Hos de erfarne medarbejdere kan det vække stor undren og skabe irritation, da det for dem er naturligt at overholde retningslinjer, kommandoveje, regler og procedurer. Bias og socialidentifikation deles typisk med egen generation – eller generationen lige over, hvilket kan skabe forskelle og potentielle kløfter mellem generationerne.

Tryghedsbehovet og tilknytningsfaktorer til arbejdspladsen kan også være forskellige på tværs af generationer. For de erfarne medarbejdere skabes tilknytning og tryghed ofte i form af gode faste rammer, pensionsordning og sygeforsikring rettet mod den enkelte medarbejder. Generation Y og Z oplever typisk tryghed i fællesskabet og i fælles oplevelser, hvor man arbejder ud fra samme værdier mod et højere formål. Derudover har de mere erfarne medarbejdere ofte behov for mere kommunikation og dialog omkring forandringer, mens de yngre generationer typisk hurtigt tager imod forandringer og tilpasser sig.

Hvor meget påvirker generationsbias dig som leder?

Refleksionsøvelse: Brug 5 minutter på at tænke over, om du kan have et aldersbias.


• Hvor ligger din sociale identifikation? Er du fx Baby boomer, Generation X, Generation Y eller generation Z?
• Hvordan påvirker din sociale identifikation din ledelseskommunikation og adfærd?
• Hvordan forholder du dig til dine medarbejdernes selvopfattelse og bias?

Gode råd - Hvordan håndterer du din bias?


• Vær nysgerrig på den enkelte - spørg ind til værdier, motivation, meninger og behov.
• Overvej om du stadig er åben og nysgerrig - eller om du på forhånd har tegnet et fast billede af den enkelte medarbejder.
• Tænk i livsfaser, personprofiler og interessefællesskaber frem for generationer.

Se videoen med selvstændig ledelseskonsulent i K3 og forfatter Karen Christina Spuur, der har forsket i og skrevet om ledelse af unge. Karen Christina Spuur fortæller om generationsledelse og præsenterer konkrete og praksisnære værktøjer.

Se Karen Christina Spuurs præsentation fra Videnscafeen på ledelsesugens hjemmeside

 

Se videoen med Claus Henrik Larsen, Direktør i Administrations- og Servicestyrelsen under SKAT, som fortæller om generationsledelse i Skatteministeriets koncern, hvor man nu arbejder målrettet med emnet blandt andet gennem et kursus for ledere og HR-medarbejdere samt podcasts. To af de podcast har ADST venligst udlånt. Du kan finde dem herunder. 

Om Administrations- og Servicestyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsen, ADST, er en del af Skatteministeriets koncern. Styrelsen understøtter hele koncernen, så de kan fokusere på deres kerneopgaver. Det gør styrelsen ved at varetage en lang række fælles administrations- og servicefunktioner.

Læs også