Case: Statens It har succes med graduateprogram

Mangel på arbejdskraft fik Statens It til at oprette et graduateprogram, der banede vejen for uudnyttet potentiale og et stærkt internt fællesskab.

""

Kampen om arbejdskraft

Som mange andre i it-branchen har Statens It ofte vanskeligt ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, når ledige stillinger skal besættes. Det skønnes samtidig, at der om otte år mangler 22.000 it-professionelle i Danmark. Det lægger pres på både offentlige og private it-virksomheder.

Derfor har Statens It valgt at gå nye veje i jagten på fremtidens it-specialister og oprettet et graduateprogram. Graduateprogrammet varer 24 måneder og giver mulighed for at arbejde forskellige steder i organisationen. Indtil videre har 13 graduates været igennem/er i gang med forløbet, og otte af dem er sidenhen blevet fastansat.

Uudnyttet potentiale

”Vi har opdaget et uudnyttet potentiale blandt nyuddannede akademikere, hvor især humanister kan have vanskeligt ved at finde job efter endt uddannelse”, siger Per Reider Meinertsen, der er ansvarlig for graduateprogrammet i Statens It.

Graduateprogrammet, der blev oprettet i 2020, henvender sig til nyuddannede eller færdiguddannede med et par års erfaring. Deres uddannelsesmæssige baggrund er ikke vigtig, men de må gerne have interesse for it og de store samfundsdagsordener som eksempelvis bæredygtighed og cybersikkerhed.

”Det kan godt være, at de hverken har haft Python eller netværksteknologi som en del af pensum, men de har til gengæld gode forudsætninger for at kunne overskue store mængder data og håndtere kompleksitet. Hvis vi kombinerer det med en interesse for it, så har vi faktisk et ret godt fundament for at skabe nogle dygtige it-specialister”, forklarer Per Reider Meinertsen.

Fællesskabet er i centrum

Den 1. oktober 2022 byder Statens It 13 nye graduates velkommen, og denne gang er programmet blevet justeret lidt, så nogle af dem får et forløb, der er målrettet sikkerhedsområdet – bl.a. i samarbejde med Center for Cybersikkerhed.

Alle graduates får tilknyttet en fast mentor, som støtter dem gennem hele forløbet. Mentoren kan give sparring i forhold til konkrete arbejdsopgaver, kursusforløb og den personlige udvikling.

Som graduate i Statens It får man både et fagligt og socialt fællesskab. Statens It lægger vægt på, at der er gode muligheder for at udvikle sig og blive en del af et fællesskab – både i forhold til de andre graduates og i forhold til organisationen som helhed.

Nyt site lanceret

Statens It har lanceret en ny side på statens-it.dk, hvor graduateprogrammet bliver præsenteret, og hvor interesserede kan læse tre cases med graduates, der fortæller om, hvorfor de valgte at starte deres karriere i Statens It.

www.statens-it.dk/graduate. 

 

Læs også