Case: Koncernfælles ledertalentforløb i KEFM

Klimaministeriet lancerede i 2018 et koncernfælles ledertalentforløb - det handler om at gøre politiske mål til virkelighed.

""

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet lancerede i 2018 deres eget interne talentforløb. Forløbet har fokus på det strategiske sigte i ministeriet og skaber et stærkt netværk på tværs af koncernen.

Om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets talentforløb

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets har haft i alt fire hold (ca. 16 deltagere pr. hold) igennem deres koncernfælles lederforløb. Forløbet består af tre samlinger af to dages varighed.

Forløbet har blandt andet fokus på strategisk ledelse i krydsfeltet mellem mange fagligheder og de politiske visioner i ministeriet.

En fælles tilgang til strategisk ledelse

En sikker grøn omstilling af samfundet kræver ikke kun fagligt dygtige ledere, men også strategisk evne til at manøvrere imellem mange modstridende krav og forventninger. Derfor lancerede Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i 2018 et fælles forløb for koncernens ledertalenter med fokus på netop strategisk ledelse.

Supplement til ”Talent for ledelse”

Som et supplement til talentforløbet benytter ministeriet også ”Talent for ledelse” (udbydes af Medarbejder- og kompetencestyrelsen), der fokuserer på det personlige lederskab. Med ministeriets eget forløb får ledelsestalenterne mulighed for at fokusere mere koncentreret på strategisk ledelse sammen med deres kolleger i koncernen. Ministeriets eget forløb kører en gang om året, så deltagerne er med på de to talentforløb enten samtidig eller forskudt.

Det handler om at gøre politiske mål til virkelighed

Set med Klima-, Energi og Forsyningsministeriets øjne er klimadagsordenen en særlig anledning til at styrke lederne i at kunne prioritere og navigere på en måde, der kan gøre politikker, visioner og langsigtede mål til virkelighed, og derfor er netop det et grundlæggende element i forløbet.

Styrket netværk og koncernkendskab

Talentforløbet handler dog ikke kun om teori, forløbet er også med til at give et netværk i koncernen

Talentforløbet giver værktøjer og strategier, der kan anvendes direkte i dagligdagenog så styrker det ens netværk og relationer på tværs af (kommende) ledere i koncernen”, siger tidligere deltager, i dag kontorchef.

Netværket og muligheden for at vende ledelsesfaglige spørgsmål sammen med andre, giver deltagerne en genvej til forstå koncernen og se de fælles arbejdsopgaver fra forskellige vinkler. 

Med talentforløbet har jeg lært, hvad der binder os sammen i koncernen, og hvor vi er forskellige. Det åbner op for langt flere muligheder for at bruge hinanden til sparring og samarbejde på tværs af koncernen.”, siger tidligere deltager, i dag funktionsleder

De fleste deltagere får ledelsesansvar enten under eller i kølvandet på forløbet. Derfor er forløbet også et skridt på ledelsesvejen, der giver en helt konkret øvebane sammen med ligesindede.

Jeg oplever klart forløbet som en vigtig trædesten på min vej til selv at blive leder. Derudover får man et godt indblik i koncernen og værdifuldt netværk på tværs af institutioner.”, siger tidligere deltager, i dag kontorchef

Det koncernfælles ledertalentforløb blev afholdt første gang i 2018, og bliver løbende justeret med nye cases og oplæg fra relevante ledere på tværs koncernen.

Om Klima-, energi- og Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet består udover departementet af otte styrelser/ institutioner.

Talentforløbet giver værktøjer og strategier, der kan anvendes direkte i dagligdagen, og så styrker det ens netværk og relationer på tværs af (kommende) ledere i koncernen

 

Tidligere deltager, i dag kontorchef.

Læs også