Brug af videomødeservices

Her finder du information om de forskellige videomødeservices, I kan vælge at bruge, når I skal holde virtuelle eller hybride møder.

Som hybrid arbejdsplads skal I beslutte, hvilke videomødeservices I vil benytte, og hvordan I vil benytte dem. På denne side kan I læse mere om de forskellige videomødeservices, som kan benyttes samt retningslinjerne for brugen af dem. Bemærk, at denne side primært er målrettet kunder hos Statens IT, men den kan også anvendes som inspiration til arbejdspladser, der ikke anvender Statens IT.

1. Vælg hvilke videomødeservices, som I ønsker at benytte

Statens It tilbyder fem forskellige videomødeservices hhv. Skype, Jitsi, Pexip, Teams og Zoom. For at gøre det lettest muligt for jer at vælge, hvilke videomødeservices I ønsker at benytte i jeres organisation, har Statens It lavet en oversigt over, hvilke funktioner og muligheder de forskellige services rummer.

I finder oversigten over videomødeservices her

2. Bestil jeres videomødeservices

Når I har besluttet hvilke videomødeservices, som I vil benytte i jeres organisation, skal I bestille dem hos Statens IT. I ligger måske allerede inde med nogle af programmerne og dem skal I naturligvis ikke bestille igen. I opretter jeres bestilling på Serviceportalen

3. Udarbejd retningslinjer for brugen af jeres videomødeservices

Afslutningsvis skal I beslutte, hvordan I ønsker at benytte jeres valgte videomødeservices. Her anbefaler vi, at I udarbejder retningslinjer for, hvilke type møder, der må afholdes på de forskellige platforme.

Det er vigtigt, at jeres retningslinjer tager udgangspunkt i en risikovurdering. I kan læse Statens It's egne retningslinjer og risikovurdering her – den tager udgangspunkt i Statens It's interne behov. I er meget velkomne til at lade jer inspirere af dokumentet og modificere det, så det passer til jer.

Statens It har også udarbejdet et notat, der beskriver sikkerhedsaspekterne, når man afholder møder via Skype for Business. Notatet kan muligvis også hjælpe jer, når I laver jeres interne risikovurdering. I finder notatet her

Se også