Indretning af den hybride arbejdsplads

Den hybride arbejdsform medfører ikke kun ændringer i vores måde at arbejde sammen på. Den medfører også ændringer i den måde, vi bruger vores arbejdsplads og vores mødelokaler på.

""

Billede fra Bygningsstyrelsen

 

Den hybride arbejdsform medfører ikke kun ændringer i vores måde at arbejde sammen på, den medfører også ændringer i den måde, vi bruger vores arbejdsplads og mødelokaler på. Kombinationen af hjemmearbejde og fysisk fremmøde på arbejdspladsen kan medføre nye behov og ønsker til, hvad arbejdspladsen skal kunne, så varetagelsen af opgaver understøttes bedst muligt.

Derfor kan det være en god idé at gentænke indretningen af den fysiske arbejdsplads, så både kontorer og mødefaciliteter passer til det hybride arbejde. Der kan fx opstå et behov for flere små mødelokaler, som kan rumme den øgede mængde af virtuelle og hybride møder. Ligesom der kan være behov for at gentænke indretningen af kontorarealer for at imødekomme plads til både fordybelse og ro, men også rum til udviklings- og projektarbejde. Samtidig kan der være et behov for at kunne sidde sammen med sine kollegaer, når man møder op på den fysiske arbejdsplads.

Der findes flere måder at gentænke sin indretning på. Fra fuldt aktivitetsbaseret indretning til mindre justeringer i den nuværende indretning, som kan gøre arbejdspladsen mere fleksibel.

Se også