Ledelseskommissionen

Regeringen nedsatte en ledelseskommission i marts 2017. Kommissionens afsluttede sit arbejde i juni 2018, hvor den præsenterede sin kortlægning og konkrete anbefalinger, der kan styrke kvaliteten af offentlig ledelse nu og fremover.

Ledelseskommissionen bestod af erfarne ledere fra både den private og offentlige sektor. Moderniseringsstyrelsen var ansvarlig for at drive Ledelseskommissionens sekretariat, der bestod af medarbejdere fra Kommunernes Landsforening, Gentofte Kommune, Danske Regioner, Region Hovedstaden, Digitaliseringsstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen. Derudover bistod Moderniseringsstyrelsen kommissionen med en række analyser efter kommissionens opdrag.

Læs også