Kontor for Arbejdsmiljø, Samarbejde og Kompetenceudvikling (ASK)

Lotte Ravnholt Christensen - kontorchef i Arbejdsliv, Samarbejde og KompetenceudviklingLotte Ravnholt Christensen - kontorchef i Arbejdsmiljø, Samarbejde og Kompetenceudvikling

ASK arbejder for at skabe rammerne for det gode arbejdsliv på de statslige arbejdspladser.

Kontoret har fokus på:

  • Det sunde arbejdsmiljø 
  • Det gode samarbejde mellem ledelse og medarbejdere
  • Strategisk og værdiskabende kompetenceudvikling

I arbejdet på vores fagområder har vi ansvaret for policyudviklingen, og vi understøtter implementering af politiske reformer og tværgående initiativer i den offentlige sektor. Desuden bidrager vi til overenskomstforhandlingerne på det statslige område.

Vi repræsenterer statens arbejdsgiverinteresser i en række råd, nævn og samarbejdsfora, og vi driver Samarbejdssekretariatet og Kompetencesekretariatet i samarbejde med de faglige organisationer.

ASK har derudover ansvaret for den nordiske udvekslingsordning (NORUT)

Lotte Ravnholt Christensen er kontorchef i ASK.

Samarbejdssekretariatet

Samarbejdssekretariatet er et partfælles rådgivningsorgan for samarbejdsudvalgene. Det er en fælles opgave for ledere og medarbejdere i staten at etablere en velfungerende samarbejdsudvalgsstruktur, og sekretariatet understøtter udvalgenes arbejde med rådgivning omkring Samarbejdsaftalen, kurser og mægling.

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Sekretariatet varetager administrationen af Den Statslige Kompetencefond samt bistår statens arbejdspladser med rådgivning inden for kompetenceudvikling.