Direktionssekretariatet (DIRSEK)

Direktionssekretariatet understøtter direktionens arbejde gennem fagligt stærke ledelses- og beslutningsgrundlag.

Rikke Marie RudRikke Marie Rud - Teamleder i Direktionssekretarietet (DIRSEK)

Det overordnede formål for kontoret er at skabe optimale rammer for styrelsens direktion og understøtte direktionen gennem fagligt stærke ledelses- og beslutningsgrundlag.

Fokusområder: 

 • Minister- og folketingsbetjening 
  Sekretariatet er kontaktpunkt mellem departement og styrelse i forhold til løbende sager, herunder sagsforelæggelse og mødeplanlægning.
 • Analyser, strategi og politikudvikling
  Sekretariatet er tovholder på styrelsens interne strategiarbejde.
 • Styring 
  De centrale opgaver vedr. mål- og resultatplan, interne arbejdsplaner, IT-sikkerhed, kompetenceudvikling, samarbejdsorganisation og arbejdsmiljøorganisation er placeret i DIRSEK.
 • Kommunikation og interessevaretagelse 
  Direktionssekretariatet arbejder med styrelsens hjemmeside, SoMe og intranet samt pressekontakt.