Kontor for Jura og Pension (JUP)

Kirsten Stensgaard - Kontorchef, Jura og PensionKirsten Stensgaard - Kontorchef, Jura og Pension

Kontor for Jura og Pension (JUP) rådgiver statslige arbejdsgivere om ansættelses- og pensionsretlige spørgsmål. Kontoret er ansvarlig for tjenestemandslovgivningen og lovgivningen om ministres vederlagsforhold.

JUP rådgiver om god embedsmandsetik og -adfærd med henblik på at udvikle og forbedre tilliden til den offentlige forvaltning. Rådgivningen tager udgangspunkt i styrelsens publikationer: 'Kodex VII - 7 centrale pligter' og God adfærd i det offentlige'

Derudover arbejder JUP med: 

  • Centrale forhandlinger af afskedssager, faglige voldgifter og retssager 
  • Implementering af politiske aftaler
  • Behandling af anmodninger om aktindsigt på tværs af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Deltagelse i internationalt samarbejde (Europarådet, OECD, EU, mv.)
  • Varetagelse af formandskabet for Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager