Kontor for Analyse (ANA)

Center for Analyse har til opgave at sikre et solidt, analytisk og strategisk grundlag for udøvelsen af statens arbejdsgiverfunktion.

Benn Gandløse Vestergaard - Kontorchef i Kontor for AnalyseBenn Gandløse Vestergaard - Kontorchef i Center for Analyse

Kontoret fungerer som projektledelses- og analysekraftcenter for overenskomstprocessen og fællesstatslige initiativer på ledelsesområdet, arbejdsmiljøområdet, udvikling af samarbejdsstrukturen i staten, for kompetenceudvikling af statens ansatte mm

Arbejdet sker i tæt samarbejde med de øvrige kontorer i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt en bred vifte af eksterne interessenter.

Derudover arbejder Center for Analyse med:

  • Analyse og projektledelse i forbindelse med udarbejdelse af forhandlingsoplæg og gennemførelse af overenskomstforhandlingerne

  • Statistiske og økonomiske analyser med henblik på forberedelse og gennemførelse af forhandlingerne vedr. den overordnede økonomiske ramme

  • Analyser og økonomiske beregninger til løbende overenskomstforhandlinger og partsprojekter i overenskomstperioden
  • Programledelse af ledelses- og kompetencereformen

  • Projektledelse og analyse på tværs af styrelsens dagsordener, herunder ledelsesområdet, arbejdsmiljøområdet, kompetenceudvikling mm.

  • Beregning af reguleringsprocenten for opregning af de statsansattes lønninger og politikervederlag samt bidrag til PL-opregning i forbindelse med økonomiaftale og finanslovsforhandlinger

  • Udvikling af rammerne for den løbende drift i MEDST og på tværs af staten, bl.a. i kraft af udvikling og drift af interne rådgivningssystemer- og processer samt udvikling af statens løn- og personalestatistikker

  • Diverse øvrige beregnings- og statistikopgaver, bl.a. i forbindelse med besvarelse af folketingsspørgsmål og direktions- og ministerbetjening