Kontor for Analyse (ANA)

Center for Analyse har til opgave at sikre et solidt, analytisk og strategisk grundlag for udøvelsen af statens arbejdsgiverfunktion.

Benn Gandløse Vestergaard og Rasmus WodschouwBenn Gandløse Vestergaard og Rasmus Wodschouw - Kontorchefer i Center for Analyse

Kontoret fungerer som projektledelses- og analysekraftcenter for overenskomstprocessen og fællesstatslige initiativer på ledelsesområdet, arbejdsmiljøområdet, udvikling af samarbejdsstrukturen i staten, for kompetenceudvikling af statens ansatte mm

Arbejdet sker i tæt samarbejde med de øvrige kontorer i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt en bred vifte af eksterne interessenter.

Derudover arbejder Center for Analyse med:

  • Analyse og projektledelse i forbindelse med udarbejdelse af forhandlingsoplæg og gennemførelse af overenskomstforhandlingerne

  • Statistiske og økonomiske analyser med henblik på forberedelse og gennemførelse af forhandlingerne vedr. den overordnede økonomiske ramme

  • Analyser og økonomiske beregninger til løbende overenskomstforhandlinger og partsprojekter i overenskomstperioden
  • Programledelse af ledelses- og kompetencereformen

  • Projektledelse og analyse på tværs af styrelsens dagsordener, herunder ledelsesområdet, arbejdsmiljøområdet, kompetenceudvikling mm.

  • Beregning af reguleringsprocenten for opregning af de statsansattes lønninger og politikervederlag samt bidrag til PL-opregning i forbindelse med økonomiaftale og finanslovsforhandlinger

  • Udvikling af rammerne for den løbende drift i MEDST og på tværs af staten, bl.a. i kraft af udvikling og drift af interne rådgivningssystemer- og processer samt udvikling af statens løn- og personalestatistikker

  • Diverse øvrige beregnings- og statistikopgaver, bl.a. i forbindelse med besvarelse af folketingsspørgsmål og direktions- og ministerbetjening