Center for Ledelse og Rekruttering (LR)

Kontorchefer, Lone Bekker og Christian StellingLone Bekker og Christiane Stelling - kontorchefer, Center for Ledelse og Rekruttering

Center for Ledelse og Rekruttering styrker og udvikler offentlig ledelse, som skaber værdi for borgere og samfund og understøtter statens arbejdspladser i rekruttering af kompetente ledere og medarbejdere.

Det gør vi blandt andet ved at:

  • Udmønte politiske reformer og tværgående initiativer i den offentlige sektor

  • Iværksætte initiativer, metoder og værktøjer til ledelsesudvikling og rekruttering i staten.

  • Drive statens tværgående program for udvikling af ledere og ledelsestalenter på alle niveauer (PLUS).

  • Drive Statens Center for Rekruttering (SCR), som blandt andet yder hjælp til rekrutteringstest af mellemledere i staten.

  • Understøtte videndeling på tværs i staten inden for ledelse og rekruttering.