Center for Overenskomster (CO)

I CO forbereder og gennemfører vi overenskomstforhandlinger på det statslige område, og vi implementerer forhandlingsresultaterne.

Kontorchef, Sara BacherSara Bacher (billede) og Sofie Plesner - Kontorchefer, Center for Overenskomster (CO).

CO forbereder og gennemfører overenskomstforhandlinger og implementerer forhandlingsresultaterne med et mål om, at overenskomsterne udgør de bedst mulige rammer for de statslige arbejdspladser.

I løbende dialog med statslige arbejdspladser og faglige organisationer arbejder CO for, at de statslige overenskomster både nu og i fremtiden udgør værdifulde rammer for løsningen af opgaverne på de statslige arbejdspladser.

CO bidrager til politiske reformer og andre tværgående politiske initiativer på en række andre ministerområder.

Derudover arbejder CO med:

  • Fagretlige sager (mægling, Arbejdsrets- og voldgiftssager)

  • Personaleadministrativ Vejledning (PAV)

  • Afgivelse af høringssvar på lovforslag og nye bekendtgørelser mv.
  • Klassificeringer af chefstillinger
  • Implementering af politiske reformer
  • Varetagelse af statens interesser i Regionernes Lønnings- og takstnævn og Kommunerenes Lønningsnævn