Sygemelding første dag

Hurtig tilbagevenden til arbejdet efter sygdom forudsætter, at arbejdspladsen arbejder aktivt på at få den sygemeldte tilbage. Det kan blandt andet gøres ved at have en sygefraværspolitik, der fastsætter rammerne for sygemelding, og for hvordan personalelederen skal følge op på sygemeldingen.

Meddelelse om sygdom

Første sygedag bør medarbejderen melde sig syg telefonisk. Den ansatte skal så vidt muligt give besked inden arbejdstids begyndelse og senest 2 timer efter, at vedkommende skulle være mødt på arbejde. Hvis en ansat ikke har telefon, skal vedkommende sørge for, at det skriftligt bliver aftalt, hvordan meddelelsen så skal gives.

Ved sygemeldingen er det vigtigt, at personalelederen tager sig tid til at vende situationen med medarbejderen. Som personaleleder må du ikke spørge ind til, hvad medarbejderen fejler, men du må gerne spørge om, hvornår medarbejderne regner med at være tilbage på arbejde. Det kan også være en god idé at høre, om der er nogle af medarbejderens deadlines eller møder, som arbejdspladsen skal være opmærksom på.

Politik for sygefravær

Sygefraværspolitikken på jeres arbejdsplads kan fastsætte rammerne for, hvordan medarbejderne skal sygemelde sig første dag. Skal medarbejderen fx melde sig syg både hos personalelederen og HR-funktionen? Eller skal medarbejderen selv sørge for, at få aflyst eventuelle møder?

Lokale forhold på arbejdspladsen skal være udgangspunktet for, hvordan I på jeres arbejdsplads udformer jeres sygefraværspolitik. Sygefraværspolitikken kan fx være et separat dokument eller en del af en personalehåndbog.

Læs mere - Cases: Sygefravær

Find inspiration til jeres arbejde med sygefravær i casene fra statslige arbejdspladser

Læs mere - Samtaleskemaer

Her finder du inspiration til hvordan du som personaleleder håndterer samtaler om sygefravær med dine medarbejdere.