Sygefraværsstatistik

I disse år er der stort fokus på at nedbringe sygefraværet. Vi stiller en række redskaber til rådighed, der kan bruges til at benchmarke arbejdspladsens sygefravær mod statens som helhed.

Sygefraværsstatistik

Sygefraværet for statens medarbejdere bliver opgjort af Økonomistyrelsen. Alle data bliver hentet i statens database for personalestatistikker, ISOLA. Sygefraværet præsenteres på følgende to måder:

  • Sygefravær på ministerområder og institutioner
  • Sygefravær på institutioner over tid

Indberetningspligt

Statslige institutioner har til pligt på indberette fravær. Fraværet skal som minimum indberettes én gang i kvartalet, men kan med fordel indberettes oftere. Ansvaret for, at de indberettede fraværsdata er korrekte, er institutionens.

Kortlægning af sygefraværet

På baggrund af tal for din institution, kan du lave analyser af sygefravær på personalekategori, på kort og langt sygefravær og meget andet.