Håndter sygefravær

Tidlig og hyppig kontakt med en syg medarbejder, kan have betydning for, hvor længe sygemeldingen varer. Derfor kan arbejdspladsens kontakt med medarbejderen under sygdomsforløbet understøtte medarbejderen i hurtigere tilbagevenden til arbejdet. På denne side kan du finde inspiration til hvordan du håndterer en medarbejders sygemelding - fra første sygedag til håndtering af længerevarende sygdom.

Medarbejderens sygemelding

Sygefraværsindsatsen starter allerede, når medarbejder sygemelder sig første dag. Det er vigtigt, at personalelederen tager sig tid til at vende situationen med den syge medarbejder, både så personalelederen er opmærksom på medarbejderens opgaver den pågældende dag, men også for at få en fornemmelse af sygdommens varighed. Det kan samtidig være en god idé, at arbejdspladsen har en sygefraværspolitik, der understøtter personaleleder og medarbejder i at have en god kontakt ved sygemeldingen.

Længerevarende sygefravær

Forskellige erklæringer eller en fastholdelsesplan ved langtidssygefravær kan understøtte personaleleder og medarbejder i løbende at have et overblik over medarbejderens proces mod en god tilbagevenden til arbejde, samt give indsigt i hvilke opgaver medarbejderen kan varetage.

Arbejdsdygtig under sygdom

Tilpasning af arbejdsopgaverne, så en sygemeldt medarbejder kan være delvist sygemeldt, kan være godt for både medarbejder og arbejdsplads, da medarbejderen herved opretholder en tilknytning til arbejdspladsen. Det kan have stor betydning for længden af medarbejderens sygefravær, og samtidig sikre at medarbejderen oplever at kunne yde en vigtig indsats på trods af sygdom.

Læs mere - Cases: Sygefravær

Find inspiration til jeres arbejde med sygefravær i casene fra statslige arbejdspladser

Læs mere - Samtaleskemaer

Her finder du inspiration til hvordan du som personaleleder håndterer samtaler om sygefravær med dine medarbejdere.