Længerevarende sygefravær

Ved længerevarende sygefravær kan lederen og arbejdspladsen spille en central rolle i at sikre, at den sygemeldte medarbejder vender hurtigst muligt tilbage til arbejdet.

Kontakt under sygefraværet

4 uger efter en medarbejders 1. sygedag skal personalelederen senest holde en sygefraværssamtale med den sygemeldte medarbejder. Formålet med samtalen er at få afklaret, hvornår og hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet.

Det er ikke lovpligtigt, men det kan være en god idé jævnligt at holde omsorgssamtaler med medarbejdere, der har længerevarende sygefraværsperioder.

Fokus på medarbejderens arbejdsevne

En hurtigere raskmelding af syge bliver medarbejdere mere sandsynligt ved have en tæt tilknytning til arbejdspladsen og ved at fokusere på den sygemeldte medarbejders arbejdsevne i stedet for sygdommen. Er der nogle af medarbejderens arbejdsopgaver, som medarbejderen stadig kan varetage eller kan medarbejderen i stedet varetage andre opgaver?

Forskellige redskaber kan hjælpe personalelederen og den sygemeldte medarbejder med at få klarlagt omfanget en medarbejders sygdom, samt om der er opgaver, som medarbejderen kan varetage.

  • Mulighedserklæringen kan forlanges af arbejdsgiveren på både kortvarigt og langvarigt sygefravær.
  • Lægeerklæring/friattest kan kræves arbejdsgiveren, hvis det er nødvendigt med dokumentation for medarbejderens sygdom.
  • Varighedserklæring er en udvidet lægeerklæring, som arbejdsgiveren kan kræve af medarbejdere, der følger funktionærloven ved mere end 14 dages sygefravær

En fastholdelsesplan kan også anvendes ved medarbejdere med sygefravær på mere end 8 uger. Det er medarbejderen der anmoder om fastholdelsesplanen, men medarbejder og personaleleder, der i fællesskab udarbejder planen, der skal beskrive, hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet.

Sparring om sygefraværet

Det kan være nyttigt for en personaleleder med en eller flere sygemeldte medarbejdere, at få sparring fra en overordnet leder eller lederkolleger på samme lederniveau om håndteringen af en sygemeldt medarbejders situation og egen ledelsesstil.

Fokus for sparring om håndtering af en sygemeldt medarbejder eller egen ledelsesstil kan fx være

  • Hvor går grænsen mellem at bremse medarbejderen i at komme for hurtigt tilbage og samtidig tilskynde, at medarbejderen til at komme tilbage, når de er klar?
  • Hvordan jeg sikre et godt arbejdsmiljø for mine raske medarbejdere, når en medarbejders sygemelding giver øget opgavepres for de raske medarbejdere?
  • Hvordan sikrer jeg, på jeg ikke bliver for personligt eller følelsesmæssigt inddraget i den sygemeldte medarbejders sygdomsforløb?
  • Kan jeg gøre noget anderledes som leder fremadrettet?

Læs mere - cases: Sygefravær

Find inspiration til jeres arbejde med sygefravær i casene fra statslige arbejdspladser

Læs mere - Samtaleskemaer

Her finder du inspiration til, hvordan du som personaleleder samtaler om sygefravær med dine medarbejdere.