Kontakt under sygdom

En god og tillidsfuld kontakt mellem personaleleder og medarbejder under sygdom kan nedbringe fraværet og sikre fastholdelse af medarbejderen.

Omsorgssamtaler under sygdom

En fast praksis kan understøtte både personaleleder og medarbejder i at få holdt de vigtige omsorgssamtaler under en sygemelding. Omsorgssamtaler er uformelle samtaler, hvor personalelederen og medarbejderen taler om medarbejderens sygdomsforløb, hvornår medarbejderen forventer at være tilbage på arbejdspladsen.

Hold så vidt muligt omsorgssamtalerne på arbejdspladsen, hvis den sygemeldte medarbejders helbred tillader det. Herved får personaleleder og medarbejder set hinanden i øjnene, og den sygemeldte medarbejder får genskabt kontakten med arbejdspladsen igen. Hvis medarbejderen er for syg, kan omsorgssamtalen også tages telefonisk.

En fast, beskreven praksis for hvornår en personaleleder og medarbejder skal holde omsorgssamtaler under en sygemelding, gør det lettere for begge parter at få holdt kontakt under sygemeldingen. Dog skal det give mening i forhold til medarbejderens sygdomsforløb. Derfor kan det i nogle tilfælde være mere fordelagtigt at aftale næste møde fra gang til gang. Praksis for omsorgssamtaler kan indarbejdes i arbejdspladsens sygefraværspolitik.

Tidlig og hyppig kontakt

Tilknytning til arbejdspladsen er vigtig for sygemeldte medarbejderes tilbagevenden til arbejdet. Hvis medarbejderen oplever at miste tilknytningen til arbejdspladsen kan det forlænge sygmeldingen unødigt.

Tidlig og hyppig kontakt signalerer, at arbejdspladsen bekymrer sig om medarbejderen, og at medarbejderen fortsat er uundværlig. En tæt kontakt giver også medarbejderen mulighed for at få indsigt i arbejdspladsens udvikling, så overgangen tilbage til arbejdet bliver lettere. Derudover giver det personalelederen mulighed for at blive opdateret på medarbejderens sygdom og prognose.

Læs mere - Cases: Sygefravær

Find inspiration til jeres arbejde med sygefravær i casene fra statslige arbejdspladser

Læs mere - Samtaleskemaer

Her finder du inspiration til hvordan du som personaleleder håndterer samtaler om sygefravær med dine medarbejdere.