Opbevaring og behandling af personoplysninger mv.

Der gælder som udgangspunkt de samme regler for opbevaring og behandling af personoplysninger, fortrolige oplysninger mv. ved både hjemmearbejde og arbejde på arbejdspladsen.

Reglerne for tavshedspligt samt opbevaring og behandling af personoplysninger, fortrolige oplysninger mv. er de samme ved arbejde på arbejdspladsen og ved hjemmearbejde.

På den enkelte arbejdsplads bør man derfor tage stilling til, om der skal ske opdateringer af relevante dele af personalepolitikker og sikkerhedspolitikker for at sikre, at det tydeligt fremgår, hvilke regler for opbevaring og behandling af personoplysninger, fortrolige oplysninger mv., der gælder ved hjemmearbejde. Der kan endvidere lokalt tages stilling til, om man ønsker at opstille begrænsninger i forhold til at sikre, at visse typer af materiale ikke tages med hjem, fx klassificeret materiale. Dette kan indgå i overvejelser om en opgave er egnet til hjemmearbejde.

Specielt om databeskyttelsesreglerne

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder som udgangspunkt for al behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling, og for anden ikke-automatisk databehandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Ansvaret for overholdelse af databeskyttelsesreglerne ligger hos de dataansvarlige og databehandlere, fx den statslige myndighed, som således har ansvaret for, at databeskyttelsesreglerne overholdes, uanset hvor arbejdet udføres.

Nærmere beskrivelse af reglerne kan findes i Datatilsynets vejledninger

Specielt om tavshedspligt mv.

Offentligt ansatte har tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysningen for at varetage væsentlige hensyn til private eller offentlige interesser. Reglerne om tavshedspligt er bl.a. beskrevet i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vejledning om 'God adfærd i det offentlige'. HUSK LINK!