Eventuel godtgørelse af afledte udgifter

Arbejdsgiver skal stille det udstyr, der er nødvendigt for arbejdet, til rådighed for medarbejderne efter arbejdsmiljølovgivningens retningslinjer. Der er ikke pligt til at godtgøre eventuelle yderligere udgifter ved hjemmearbejde.

Arbejdsgiver skal stille det udstyr, der er nødvendigt for hjemmearbejdet, til rådighed for medarbejderen efter arbejdsmiljølovgivningens retningslinjer.

Der er ikke pligt til at godtgøre eventuelle yderligere udgifter ved hjemmearbejde. Rammeaftale om distancearbejde giver dog mulighed for, at der i den individuelle aftale mellem ledelse og medarbejder kan fastsættes bestemmelser om godtgørelse af eventuelle ikke ubetydelige merudgifter for den pågældende medarbejder ved hjemmearbejdet. Det skal således ikke reguleres i lokalaftalen.

Hvis der i den individuelle aftale medtages godtgørelse af merudgifter, kan dette gøres tidsbegrænset. Det anbefales, at der løbende tages stilling til, om der vedvarende er grundlag for godtgørelse af merudgifter, samt om merudgiften fortsat har samme niveau.

Godtgørelsen kan vedrøre ikke ubetydelige merudgifter til fx el og varme, hvis sådanne forekommer. Det anbefales at vurdere, om eventuelle merudgifter er betydelige, før det vurderes, om godtgørelse skal være et element i aftalen.

Cirkulære om kontorhold regulerer udgifter til distriktsansatte, men relaterer sig ikke til situationer med hverken ad hoc- eller fast tilbagevendende hjemmearbejde.