Arbejdsskade

""

Der gælder principielt de samme regler for arbejde i hjemmet og arbejde, der udføres på den fysiske arbejdsplads. Dog er der forskelle på, hvornår en skade må formodes at være forbundet med arbejdet.

Der gælder principielt de samme regler for arbejde i hjemmet og arbejde, der udføres på den fysiske arbejdsplads. Der er dog forskelle på, hvornår en skade må formodes at være forbundet med arbejdet.

Ved skader på den fysiske arbejdsplads er der en formodning for, at skaderne er opstået som følge af arbejdet eller de forhold, som det foregår under.

Ved hjemmearbejde gælder denne formodning ikke på samme måde. Ved hjemmearbejde kræves det efter praksis i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser, at der skal sandsynliggøres en årsagsforbindelse mellem skaden og arbejdet i hjemmet. Det afgørende er, om den tilskadekomnes adfærd var bestemt af arbejdsforholdet eller ej; dvs. om den tilskadekomne var beskæftiget på en måde, der kan defineres som arbejde i arbejdsgiverens interesse, da han kom til skade.

Det er ikke afgørende, om arbejdsgiveren har samme vidtrækkende indflydelse på lokaler mv. ved hjemmearbejdet, som tilfældet er på arbejdspladsen. Det har således ikke betydning, at den tilskadekomne ofte selv har en del af ansvaret for indretningen af hjemmearbejdspladsen, arbejdsredskaberne, arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse. Afgørelsen vil altid bero på en konkret vurdering.

Transport mellem hjemmearbejdsplads og fysisk arbejdsplads

Den almindelige transport mellem hjem og fysisk arbejdsplads er ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Transport mellem flere arbejdssteder er til gengæld omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Transport mellem en hjemmearbejdsplads og den fysiske arbejdsplads kan efter en konkret vurdering anses som transport mellem to arbejdspladser, og er derfor omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når det sker i arbejdsgiverens interesse. Det kan bl.a. være tilfældet, når tilskadekomne medbringer arbejdsredskaber, som tilhører arbejdsgiveren.

Private ærinder mv.

Skader, der opstår på hjemmearbejdspladsen under udførelsen af private ærinder, er ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Se mere om hjemmearbejde på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Hjemmearbejde i udlandet

For medarbejdere, der arbejder på en fysisk arbejdsplads i Danmark, vil hjemmearbejde udført i udlandet ikke være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det gælder, uanset om medarbejderen er bosat i udlandet eller midlertidigt opholder sig i udlandet, hvis opholdet ikke sker som led i tjenesten.

Det betyder, at skader, der opstår under udførelse af hjemmearbejde i udlandet, ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Hvis en arbejdsgiver giver en medarbejder ret til hjemmearbejde i udlandet, har arbejdsgiver pligt til at sørge for, at lovgivningen i pågældende værtsland overholdes. Det kræves derfor, at arbejdsgiveren orienterer sig om lovgivningen om arbejdsskader i det land, hvor medarbejderen bor eller opholder sig. Det kan ikke udelukkes, at der er lande, hvor medarbejderen selv skal sørge for at blive arbejdsskadesikret.

Der findes ingen praksis om skader under hjemmearbejde i udlandet.

For medarbejdere, der er udsendte, gælder særlige regler.