Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Statslige arbejdspladser skal organisere deres arbejdsmiljøarbejde i en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal afdække og løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde for at forebygge, at nye problemer opstår. AMO har også en vigtig opgave i at påvirke alle ansatte til at arbejde for et godt arbejdsmiljø

Alle arbejdspladser med mere end 9 ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

For arbejdspladser med mere end 34 ansatte består AMO både af et arbejdsmiljøudvalg (AMU) og et passende antal underliggende arbejdsmiljøgrupper.

Ledelsen og medarbejderrepræsentanter i AMO samarbejder om at sikre et godt arbejdsmiljø. En del af dette arbejde er blandt andet den lovpligtige, årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor det tidligere og kommende arbejdsmiljøarbejde drøftes.

 

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Medlemmer af Arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal inden for tre måneder efter tiltrædelse gennemføre en lovpligtig tre dages arbejdsmiljøuddannelse. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens funktion.

Derudover kan medlemmerne af AMO tilbydes uddannelse som kan give dem viden og kompetencer, der er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i netop deres virksomhed svarende til to dage inden for deres første funktionsår og efterfølgende svarende til halvanden dag inden for deres resterende funktionsår.