Arbejdspladsvurdering (APV)

En arbejdspladsvurdering er en systematisk kortlægning af arbejdsmiljøet, som følges op af en beskrivelse af problemerne, en handlingsplan og en plan for opfølgning på problemerne.

Arbejdspladsvurdering (APV) er en lovpligtig proces, som skal gennemføres hvert 3. år, og hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene. Væsentlige ændringer kan for eksempel være ændret organisering eller en ny indretning af arbejdspladsen. 

En APV skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og arbejdspladsens sygefravær skal inddrages.

Arbejdspladsvurderingens omfang

En APV skal indeholde:

  • Identifikation og kortlægning af arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold
  • Beskrivelse og vurdering af arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af sygefraværet for at vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet
  • En prioriteret handlingsplan for bedre arbejdsmiljø
  • Opfølgning på handlingsplanen.

Gennemførsel af arbejdspladsvurderingen

Der er ingen krav om, at arbejdspladsvurderingen (APV) skal gennemføres på en bestemt måde. Ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne skal i fællesskab finde den metode, der bedst passer til arbejdspladsens lokale forhold.

Arbejdspladsens ledelse har det overordnede ansvar for gennemførelsen af APV’en og er derfor også ansvarlig for, at APV’en munder ud i en handlingsplan. Handleplanen skal være skriftligt/digital og tilgængelig for alle ansatte eller for Arbejdstilsynet, hvis det kommer på tilsyn.