Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdsplads, arbejde og trivsel. Målet er, at undersøgelsen kan understøtte arbejdet med at fremme engagement og motivation og med at skabe sunde og effektive arbejdspladser.

En MTU giver et øjebliksbillede af arbejdspladsen, der bør bruges som udgangspunkt for det videre arbejde med trivsel på arbejdspladsen. En MTU giver størst værdi for en arbejdsplads, når den er tilpasset den lokale kontekst. Det gælder både forberedelsen og gennemførslen af MTU’en samt det videre arbejde.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelser skal gennemføres hvert tredje år

Det er fastlagt i cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten at alle statslige arbejdspladser gennemfører en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) mindst hvert tredje år.

Medarbejdertilfredshed kan kortlægges på mange måder

Der er ingen krav til hvordan en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) skal gennemføres. Planlægning, gennemførsel og resultat skal dog ifølge cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten drøftes i samarbejdsudvalget (SU).

Tag udgangspunkt i arbejdspladsens lokale kontekst, når MTU’en planlægges og gennemføres. F.eks. hvor stor er arbejdspladsen, har der været arbejdet med medarbejdertilfredshed før og i givet fald hvordan?

MTU’en kan lægges sammen med den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Du kan finde inspiration i publikationen Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Her oplistes der seks temaer, der kan overvejes før medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) gennemføres, for at sikre at processen giver værdi for arbejdspladsen.