Aktuelle initiativer vedrørende arbejdsmiljø

Herunder kan du læse mere om aktuelle initiativer indenfor arbejdsmiljø.

Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Et sundt psykisk arbejdsmiljø har positiv betydning for medarbejdernes helbred, trivsel og produktivitet. På den frivillige lederuddannelse kan ledere i staten få konkrete redskaber, der kan hjælpe dem med at styrke det psykiske arbejdsmiljø. 

Mere nærvær – mindre sygefravær

Der er afsat midler til en pakke, der skal nedbringe sygefraværet i det offentlige. Pakken består af 4 initiativer: En sygefraværspulje til arbejdspladser med højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø, et nyt rejsehold, bedre ledelsesinformation samt videnspakker. Indsatsen er forankret i Beskæftigelsesministeriet.