Forebyggelse af vold uden for arbejdspladsen

I 2015 blev det som noget nyt fastslået, at arbejdsgivere har pligt til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold, herunder psykisk vold, uden for arbejdstiden.

Reglerne er relevante for arbejdspladser hvor ansatte udfører et arbejde, der kan medføre risiko for at blive udsat for arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid. Der vil typisk være tale om arbejdspladser, hvor der også er risiko for vold i arbejdstiden. Det kan for eksempel være arbejdspladser, hvor der arbejdes med mennesker, der er udadreagerende, eller hvor der udføres kontrol- eller myndighedsopgaver.

Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, skal arbejdsgiveren sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen mindskes. Vurderingen skal foretages i forbindelse med den almindelige, løbende vurdering af arbejdsmiljøet for eksempel via APV og i den daglige planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. Har arbejdets karakter og arbejdsfunktionerne for eksempel betydning for risikoen? Og har arbejdsmetoder og den måde, arbejdet er tilrettelagt på, indflydelse på risikoen?

Som arbejdsgiver skal man desuden fastlægge retningslinjer og vejlede sine ansatte om, hvordan de bedst kan håndtere episoder eller tilløb til episoder med arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. I tilfælde af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden skal arbejdsgiveren desuden tilbyde bistand til politianmeldelse.