Inspirationsmateriale til forebyggelse, kortlægning og håndtering af seksuel chikane

På denne side finder du eksempler på materiale, der er udarbejdet til at vejlede arbejdspladser med at forebygge, kortlægge og håndtere krænkende handlinger.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet nye, interne retningslinjer med inspiration fra andre statslige arbejdspladser. Dette materiale, samt eksempler på vejledninger, dialogkort, retningslinjer og kampagnesider fra andre organisationer, kan ses her. Disse eksempler har til formål at give inspiration til, hvilke elementer der kan være gode at have med i sine retningslinjer om forebyggelse, kortlægning og håndtering af seksuel chikane.

Download spørgeskema i wordfil til eget layout/surveyprogram her

Spørgeskemaet er udarbejdet til arbejdspladser, der ønsker at undersøge udbredelsen af seksuel chikane blandt ansatte enten særskilt eller som del af den lovpligtige APV.

I spørgeskemaet spørges der ind til konkrete oplevelser og hændelser.

Det er vigtigt:

  • At tage stilling til målgruppen for undersøgelsen. Særligt unge mellem 18 og 30 udsættes for seksuel chikane. Vi anbefaler derfor at inkludere f.eks. elever og studentermedhjælpere.
  • At ansatte kan udfylde og indsende skemaet anonymt.
  • At I lokalt gør mere end blot at måle kvantitativt på omfanget af problemet. En god start er, at sørge for at for have tydelige politikker om seksuel chikane.

Spørgeskemaet er udarbejdet med inspiration fra bl.a. Forsvarets Personalestyrelse og Institut for Menneskerettigheder

HUSK:

Som arbejdsgiver påtager man sig dataansvar ved igangsættelse af en undersøgelse, og i den forbindelse bør det overvejes, om der skal gennemføres en DPIA (konsekvensanalyse), da der ved ændringer i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens skema kan fremkomme personfølsomme oplysninger, der kan være skadelige ved databrud.

I tvivlstilfælde tilråder vi, at man lokalt kontakter den pågældende myndigheds DPO (Data Protection Officer) inden igangsættelsen.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen påtager sig ikke noget dataansvar i forbindelse med et eventuelt download, da dette ikke i sig selv medfører, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen behandler persondata i den pågældende undersøgelse.