Forebyggelse af seksuel chikane

Her kan du få viden om og inspiration til forebyggelse af seksuel chikane.

Alle arbejdsgivere har et ansvar for at sende et klart signal om, at seksuel chikane er uacceptabel, og understøtte at forventninger, retningslinjer og chefpligter er kendte for medarbejdere og chefer. Alle skal vide, hvordan de skal forholde sig, hvis de oplever, at deres eller andres grænser overskrides. Det er vigtigt, at der løbende sættes fokus på, om der er lokale problemer i forhold til seksuel chikane, og på om der er behov for styrkede indsatser på området.

Der eksisterer allerede i dag en række rammer og værktøjer, som kan anvendes i tilfælde, at arbejdspladsen oplever problemer med seksuel chikane.

Du kan eksempelvis hente inspiration til forebyggende aktiviteter i pjecen Et godt psykisk arbejdsmiljø - Forebyg seksuel chikane. Eller se eksempler på vejledninger, dialogkort osv. på vores side med inspirationsmateriale

Eksempler på konkrete tiltag rettet mod forebyggelse

Ledelseskommunikation:

  • Konkret italesættelse og formidling af forventninger til chefer og medarbejdere.
  • Etablering af og oplysning om rammer, der gør det muligt at sige fra. Hav gerne drøftelser om dette i AMO og/eller SU.

Oplysning:

  • Oplæg og drøftelse i samlet chefkreds.
  • Oplysningskampagne på organisationens intranet om rammer og vilkår.

Værdisæt:

  • Udarbejdelse af fælles kodeks om god adfærd, herunder specifikke punkter med fokus på kønskrænkende adfærd eller kultur.