Håndtering af og opfølgning på seksuel chikane

Her kan du få inspiration til, hvordan du håndterer sager om seksuelle krænkelser.

Alle arbejdsgivere har et ansvar for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det indebærer, at ingen medarbejdere skal opleve at få forringet deres helbred på grund af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Det er vigtigt, at lokale procedurer og politikker sikrer faste rammer for effektiv håndtering og opfølgning. Det indebærer bl.a., at alle på arbejdspladsen ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de oplever eller er vidne til seksuel chikane - og at der er fokus på hurtig og fair behandling af sager under hensyntagen til alle implicerede. 

Du kan finde relevant lovgivning på Arbejdstilsynets hjemmeside. Her kan du også finde svar på en række spørgsmål om krænkende handlinger. 

Du kan desuden få konkret rådgivning på Arbejdstilsynets (anonyme) hotline - både som arbejdsgiver, leder, medarbejder, kollega, AMR og/eller TR. 

Se eksempler på vejledninger, dialogkort osv. på vores side med inspirationsmateriale

Eksempler på konkrete tiltag rettet mod håndtering og opfølgning

Effektiv og ensartet opfølgning:

  • Udarbejdelse af lokal politik og proces for håndtering og opfølgning på sager vedr. seksuel chikane.
  • Uddannelse af alle chefer i lokal politik og proces.
  • Etablering af faste rammer for orientering af ledelsen.

Hurtig og fair behandling:

  • Udarbejdelse af lokale retningslinjer for håndtering af såvel krænkede som mulig krænker.
  • Sørg for, at både den krænkede og den, som anklages for at have krænket, ved, at de altid har mulighed for at få hjælp og støtte fra en bisidder til svære samtaler og hjælp til anmeldelse af hændelsen. En bisidder kan være en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, en kollega, en ven eller et familiemedlem.
  • Søg hjælp og vejledning hos HR eller en juridisk afdeling på din arbejdsplads, hvis der er i tvivl om de ansættelsesretlige konsekvenser.