Fora og forpligtelser

""

Her kan du læse om de fora, hvori du kan eller er forpligtet til at tage dialogen om diversitet på arbejdspladsen.

Drøftelser om diversitet kan finde sted forskellige steder i en organisation, og der findes forskellige forpligtelser og muligheder alt efter, hvad karakteren af drøftelserne er.

Vi har i skemaet herunder oplistet de forskellige muligheder for, hvor man kan drøfte diversitet på arbejdspladsen, eller hvor man har mulighed for at indberette grænseover-skridende adfærd relateret til forskelsbehandling.

I samarbejdsaftalen § 5 stk. 3 står der, at samarbejdsudvalget er forpligtet til at drøfte arbejdspladsens personalepolitik i forhold til at sikre forebyggelse af forskelsbehandling og ligestilling.

Find samarbejdsaftalen her

 

I det omfang der er diversitetsrelaterede udfordringer ift. arbejdsmiljøet, skal disse drøftes i arbejdsmiljøudvalget. Det kan fx handle om trivselsresultater fra APV/MTU.

Find inspirationsspørgsmål til APV/MTU her (PDF)

Find arbejdsmiljøloven her

De fremgår af arbejdsmiljøloven, at alle arbejdsgivere har et ansvar for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det indebærer, at ingen medarbejdere skal opleve at få forringet deres helbred på grund af forskelsbehandling.

Find arbejdsmiljøloven her

Det er vigtigt, at lokale procedurer og politikker sikrer faste rammer for effektiv håndtering og opfølgning. Det indebærer bl.a., at alle på arbejdspladsen ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de oplever eller er vidne til forskelsbehandling - og at der er fokus på hurtig og fair behandling af sager under hensyntagen til alle implicerede.

En åben kultur og klare kanaler for henvendelser vedrørende oplevelser af forskelsbehandling i TR/HR-strukturen viser medarbejderne, hvor det er muligt for dem at henvende sig. Det kan evt. fremgå af intranettet eller indgå som led i onboarding.