• Vejledning om socialt kapitel

    Publiceret 16-12-2015
    Publikationer

    Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har udarbejdet en ny vejledning om socialt kapitel i staten, der erstatter vejledningen fra 2004.