Vejledning om socialt kapitel

16-12-2015
Publikationer

Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har udarbejdet en ny vejledning om socialt kapitel i staten, der erstatter vejledningen fra 2004.

Vejledningen beskriver både de lovbestemte arbejdsmarkedspolitiske ordninger - eksempelvis løntilskud, virksomhedspraktik og fleksjob - og parternes egne aftaler om henholdsvis job på særlige vilkår og integrations- og oplæringsstillinger.