Aftale om overenskomst for medarbejderne i staten indgået

11-02-2024
Forside Forside

Parterne på det statslige arbejdsmarked har netop indgået aftale om en ny overenskomst for de omkring 200.000 statslige medarbejdere.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne er nået til enighed om et to-årigt overenskomstforlig.

Den økonomiske ramme for forliget er 8,8 pct., og det betyder, at medarbejderne på de statslige arbejdspladser kan se frem til markante lønstigninger over de næste to år.

Forligene indeholder en række initiativer og nyskabelser, som bidrager til at videreudvikle de statslige arbejdspladser. Et stort fokus i forhandlingerne har været på fleksibilitet i arbejdslivet, og aftalen indeholder en række tiltag, der skal understøtte dette.

De statslige medarbejdere er forskellige og har forskellige behov. Derfor har vi haft et stort fokus på at skabe nogle løsninger, der understøtter et mere fleksibelt arbejdsliv. Det drejer sig bl.a. om større fleksibilitet i anvendelsen af pension, så man kan få en større del udbetalt som løn eller indbetalt på en særlig opsparingskonto i sit pensionsselskab. Derudover har vi aftalt en ny mulighed for at opspare frihed. Jeg er glad for, at vi i fællesskab har fundet nogle gode løsninger, der kan bidrage til, at statens ansatte får større fleksibilitet, siger direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Christian Liebing.

Tillidsrepræsentanterne i staten spiller en central rolle i at skabe lokale løsninger på arbejdspladserne. Det lokale samarbejde er blevet styrket gennem nye og forbedrede rammevilkår for tillidsrepræsentanternes arbejde.

Parterne vil i de næste uger forhandle videre om de enkelte faggrupper i staten. Herefter sender de faglige organisationer forhandlingsresultatet til afstemning. Hvis forligene godkendes, træder de i kraft fra den 1. april 2024.

Download pressemeddelelsen som PDF her

Læs faktaarket OK24-forliget i staten

Find forligene her