Kendelse om løntillæg på FGU-institutionerne

10-10-2022

Tirsdag den 4. oktober 2022 afsagde opmand Jens Kristiansen kendelse vedrørende forståelsen af reglerne om løntillæg i § 4, stk. 1, i organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Opmanden kom frem til, at løntillæg efter § 4 stk. 1, skulle ydes til alle lærere som underviser i almene fag, herunder PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære), IOM (Identitet og Medborgerskab) og Teknologiforståelse, også i tilfælde hvor undervisningen kun udgør en mindre del af deres samlede arbejdsopgaver ved institutionen. Dermed fik Lærernes Centralorganisation medhold i deres påstand.

Læs kendelsen her