Ny Medarbejder- og Kompetencestyrelse får direktør

03-12-2019

Den nye styrelse med ansvar for statens overenskomstforhandlinger – Medarbejder- og Kompetencestyrelsen – får Signe Friberg Nielsen som ny direktør

Tilbage i september kunne skatteminister Morten Bødskov annoncere, at en ny Medarbejder- og Kompetencestyrelse havde overtaget ansvaret for overenskomstforhandlingerne på det statslige område fra Moderniseringsstyrelsen. Oprettelsen af den nye styrelse skete som led i regeringens og forståelsespartiernes ønske om at styrke den danske arbejdsmarkedsmodel og ledelsen af den offentlige sektor.

Nu er direktøren fundet til den nye styrelse. Valget er faldet på Signe Friberg Nielsen.

Signe Friberg Nielsen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og har tidligere været forhandlingsdirektør i Danske Regioner med ansvar for arbejdsgiverområdet.

Skatteminister Morten Bødskov glæder sig over, at der er fundet en direktør til den nye styrelse, der har indgående erfaring med området. Hun har nemlig en vigtig opgave foran sig i de kommende år.

”Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har en stor opgave i at sikre en ny start på det statslige overenskomstområde, som bygger på et stærkt og tillidsfuldt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter. Styrelsen skal skabe gode rammer for, at arbejdsgivere, ledere og medarbejdere kan løse deres arbejdsopgaver bedst muligt og bidrage til udvikling af offentlig ledelse. De opgaver er jeg overbevist om, at Signe Friberg Nielsen med sin ledelseserfaring, sit dybe kendskab til den danske arbejdsmarkedsmodel og sine solide forhandlingskompetencer er den rette til at tage fat på”, siger skatteministeren.

Den kommende direktør ser frem til at tage hul på opgaverne.

”Det er en vigtig opgave at stå i spidsen for de statslige overenskomstforhandlinger og sikre gode rammer for attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser, der er rustet til morgendagens udfordringer. Det arbejde glæder jeg mig til at komme i gang med i samarbejde med styrelsens dygtige og engagerede medarbejdere”, siger Signe Friberg Nielsen.

Signe Friberg Nielsen udnævnes med virkning fra 15. december 2019.

Om Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens opgave er at varetage statens arbejdsgiverfunktioner, herunder forberede forhandlinger og indgå overenskomster og aftaler på det statslige område. Ud over de statslige overenskomster har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen bl.a. ansvar for statslige initiativer på arbejdsmiljøområdet, kompetenceudvikling samt ledelsesudvikling på tværs af staten.