Samarbejdssekretariatet

Samarbejdssekretariatet rådgiver, vejleder og uddanner Samarbejdsudvalg (SU) på statens arbejdspladser, så de danner et godt afsæt for en dialog mellem ledere og medarbejdere, der både kan øge trivslen på arbejdspladsen og kvaliteten af arbejdet.

Sekretariatet er nedsat som del af Samarbejdsaftalen og fornyes af de forhandlingsberettigede parter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Sekretariatet består af to koordinerende konsulenter (en for hver af overenskomstparterne), en sekretær og et underviserkorps. Ledere og medarbejdere på statslige arbejdspladser kan gratis få rådgivning omkring fortolkning af Samarbejdsaftalen, inspiration til videreudvikling af SU-arbejdet m.v. Sekretariatets konsulenter holder desuden gratis oplæg på statslige arbejdspladser og bistår med konfliktmægling i forbindelse med konflikter i SU på statslige arbejdspladser. 

Ifølge Samarbejdsaftalens §11 skal alle nye SU-medlemmer tilbydes uddannelse i SU-aftalen senest 6 måneder efter deres udpegning. Sekretariatet afholder kurser for nye SU-medlemmer samt tematiserede kurser omkring blandt andet SU’s rolle i forbindelse med omstillingsprocesser, organiseringen af SU i forbindelse med fusioner, ressortomlægning m.v. Sekretariatet tilbyder også skræddersyede forløb, målrettet den enkelte arbejdsplads, ligesom det tilbyder at facilitere evaluering af SU’s arbejde.

Sekretariatet refererer til SU-udvalget, som fungerer som en slags bestyrelse for sekretariatet. Udvalget er nedsat i forhold til Samarbejdsaftalens § 12 med opgaven om at fremme de statslige samarbejdsudvalgs arbejde gennem bred informations- og rådgivningsvirksomhed samt uddannelse.