Statens Center for Rekruttering

Statens Center for Rekruttering (SCR) er en fællesstatslig løsning, der tilbyder at gennemføre test ved lederrekrutteringer for statslige institutioner – med undtagelse af selvejende institutioner. Den primære målgruppe er institutioner, som ikke har en intern løsning for rekrutteringstest.

Vores bistand

Centeret tilbyder at gennemføre testforløb med en personprofil og en kognitiv profil i forbindelse med lederrekrutteringer. Vi assisterer i hele ledelseskæden op til topledere – dvs. fra de første stillinger med ledelsesopgaver i lønramme 35 til og med lønramme 38, fx i kategorierne:

  • Vicedirektører, afdelingschefer
  • Kontorchefer, enhedschefer og sektionsledere
  • Chefkonsulenter med personaleledelse
  • Teamchefer og teamledere
  • Souschefer, faglige ledere etc.

Ydelsen vil være uden omkostninger for brugerne.

Vi assisterer ikke selvejende institutioner. Større driftsorganisationer (fx Politiet og Banedanmark) er generelt ikke i vores prioriterede segment for vores ydelse - dog kan vi assistere i lønramme 38 efter aftale.

Om os

I et tæt samarbejde med ansættende leder gennemfører vi rekrutteringstest og kandidatvurdering med henblik på at sikre ansættende leder et mere nuanceret og kvalificeret beslutningsgrundlag. Teamet i centeret består af erfarne rekrutteringstestpartnere med mange års erfaring inden for rekruttering af ledere fra den private og den offentlige sektor.

Centerets testkoncept udvikles løbende med henblik på at tilbyde testydelser, der imødekommer de statslige institutioners behov bedst muligt.

Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål, eller hvis I som HR-funktion overvejer at trække på Statens Center for Rekruttering til gennemførelse af tests i forbindelse med lederrekrutteringer fremadrettet, så vi kan tage en indledende dialog om jeres behov og ønsker.

 

Forespørgsel om assistance til test- og kandidatvurdering

Når du skal besætte en lederstilling, kan vi assistere i den sidste del af rekrutteringsprocessen ved at gennemføre test og vurdering af de kandidater, som du efter 1. samtale ønsker at invitere videre til 2. samtale. Forespørgsel på bistand til test, med angivelse af ønsket dato og tidspunkt for testtilbagemelding, foretages hér.

Af hensyn til vores fælles planlægning bedes du foretage forespørgslen i god tid - inden annoncering og omkring 4 uger før testsamtalerne med kandidaterne forventes afholdt. 

Når vi har modtaget forespørgslen, vil du inden for tre hverdage blive kontaktet af en rekrutteringstestpartner. I planlægger afholdelse af et opstartsmøde og gennemgår processen.

 

Proces og opgavefordeling

Nedenfor illustreres de klassiske elementer i en fuld rekrutteringsproces, hvor dialogen med SCR og vores involvering i processen er markeret. Ved opstartsmødet (jf. pkt. 2) modtager du mere information om, hvordan vi samarbejder i processen. Her bidrager vi til jeres rekrutteringsproces med vores testydelse:

Figuren viser, hvor vi bidrager med vores testydelse til jeres rekrutteringsproces.

Uanset om rekrutteringen omhandler en leder eller specialist, så er rekruttering et af de vigtigste ledelsesredskaber, en leder har. Når vi i Statens Center for Rekruttering anvender tests i rekrutteringsprocessens sidste del, er målet at opnå et mere indgående og nuanceret kendskab til kandidaternes personlige profil. Sammenholdt med jobprofilen, som ansættende leder ønsker i sit team, kan lederen få et mere oplyst beslutningsgrundlag ved valg af den kandidat, der skal tilbydes stillingen.

Vi anvender en personprofil og en kognitiv profil. Personprofilen giver et detaljeret og nuanceret billede af testtagerens personlighed og præferencer, og den kognitive profil giver en indikation af generelle kognitive evner.

Certificering

Der er mulighed for, at de statslige institutioner gennem Statens Center for Rekruttering kan få medarbejdere (fx HR- eller rekrutteringskonsulenter) certificeret i testværktøjet til anvendelse i fbm. lederrekrutteringer. Ved interesse i at høre mere om værktøjerne og om kriterierne for at blive certificeret, så kontakt SCR på .

Etik

Brugen at test i forbindelse med rekruttering vil altid foregå i tæt samspil og dialog med kandidaten selv, da vi anser det for vigtigt, at testværktøjet aldrig står alene, men indgår som et dialogværktøj til verifikation af hypoteser ved en samtale. Besvarelsen benyttes som ét delelement i den samlede vurdering af kandidatens egnethed i forhold til en given stilling. 

Du kan læse SCRs testpolitik her