Statens Center for Rekruttering

Statens Center for Rekruttering (SCR) er en fællesstatslig løsning, der tilbyder at gennemføre test ved lederrekrutteringer for statslige institutioner – med undtagelse af selvejende institutioner. Den primære målgruppe er institutioner, som ikke har en intern løsning for rekrutteringstest.

Vores bistand

Centeret tilbyder at gennemføre testforløb med en personlighedsprofil og en kognitiv test i forbindelse med lederrekrutteringer. Vi assisterer i hele ledelseskæden op til topledere – dvs. fra de første stillinger med ledelsesopgaver i lønramme 35 til og med lønramme 38, fx i kategorierne:

 • Vicedirektører, afdelingschefer
 • Kontorchefer, enhedschefer og sektionsledere
 • Chefkonsulenter med personaleledelse
 • Teamchefer og teamledere
 • Souschefer, faglige ledere etc.

Ydelsen er uden omkostninger for brugerne.

Vi assisterer ikke selvejende institutioner. Større driftsorganisationer (fx Politiet og Banedanmark) er generelt ikke i det prioriterede segment for vores ydelse - dog kan vi assistere i lønramme 38 efter aftale.

Vi tilbyder tre typer af testtilbagemeldinger:

 • Lønramme 35-38: Lederen sidder med til testtilbagemeldingen
 • Lønramme 36-38: SCR foretager testtilbagemeldingerne med kandidaterne og afrapporterer mundligt til ansættende leder
 • Lønramme 38: SCR foretager testtilbagemeldingerne med kandidaterne og afrapporterer skriftligt til ansættende leder

Om os

Teamet i centeret består af erfarne rekrutteringstestpartnere med mange års erfaring inden for rekruttering af ledere fra både den private og den offentlige sektor.

I tæt samarbejde med ansættende leder gennemfører vi rekrutteringstest og kandidatvurderinger. Formålet er at give ansættende leder et mere nuanceret og kvalificeret beslutningsgrundlag for udvælgelsen af en ny leder til teamet eller afdelingen.

Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål, eller hvis I som HR-funktion overvejer at trække på Statens Center for Rekruttering til gennemførelse af test. Så tager vi en indledende dialog om jeres behov og ønsker.

Statens Center for Rekruttering kan kontaktes via mail: 

 

Forespørgsel om assistance til test- og kandidatvurdering

Når du skal rekruttere en ny leder, kan vi assistere i den sidste del af rekrutteringsprocessen ved at gennemføre test og vurdering af de kandidater, som du efter 1. samtale ønsker at invitere videre til 2. samtale.

I kan få testet 1-3 kandidater mellem 1. og 2. samtale.

Af hensyn til vores fælles planlægning bedes du foretage forespørgslen i så god tid som muligt og gerne inden annoncering, omkring 4 uger før testsamtalerne med kandidaterne forventes afholdt.

Vær også opmærksom på, at der skal afsættes tilstrækkelig tid mellem 1. og 2. samtale, så der er tid til, at 

 • holde formøde med ansættende leder om opmærksomheder ift. stillingen
 • sende tests til kandidaten
 • kandidaten kan nå at besvare testene. Det skal de gerne have 48 timer til.
 • aftale og afholde testsamtaler med kandidaterne
 • holde afrapporteringsmøde med ansættende leder

Hvis lederen deltager i testtilbagemeldingen kan tidsrummet afkortes, da afrapporteringen så skæres fra.

Når vi har modtaget forespørgslen, vil du inden for tre hverdage blive kontaktet af en rekrutteringstestpartner, så I kan planlægge processen.

Klik her for at anmode om bistand til rekrutteringstest.

Proces og opgavefordeling

Nedenfor illustreres de klassiske elementer i en rekrutteringsproces, hvor dialogen med SCR og vores involvering i processen er markeret og beskrevet kort.

Her bidrager vi til jeres rekrutteringsproces med vores testydelse:

 

CSR

Rekruttering er et af de vigtigste ledelsesredskaber, en leder har. Målet med at anvende test i rekrutteringsprocessen, er at opnå et mere indgående og nuanceret kendskab til kandidaternes personlige profil. Sammenholdt med jobprofilen kan lederen derved få et mere oplyst beslutningsgrundlag til at udvælge den kandidat, der skal tilbydes stillingen.

Vi anvender både en kognitiv test og en personprofil, når vi tester. Personprofilen giver et detaljeret og nuanceret billede af testtagerens personlighed og præferencer i en arbejdsmæssig sammenhæng, og den kognitive test giver en indikation af de generelle kognitive evner.

Certificering

Statslige institutioner har mulighed for at få certificeret HR- eller rekrutteringskonsulenter i test til brug i forbindelse med rekruttering af ledere i lønramme 35-38.

Er I interesserede i at høre mere om værktøjerne og kriterierne for at blive certificeret, så kontakt SCR på 

Etik

Brugen at test i forbindelse med rekruttering vil altid foregå i tæt samspil og dialog med kandidaten selv, da vi anser det for vigtigt, at testværktøjet aldrig står alene, men indgår som et dialogværktøj til verifikation af hypoteser ved en samtale.

Besvarelsen benyttes som ét delelement i den samlede vurdering af kandidatens egnethed i forhold til en given stilling. 

 

 Testpolitik

Statens Center for Rekrutterings testpolitik skal sikre, at en testtager behandles korrekt og i overensstemmelse med god skik og etik, herunder at personvurderingen er fair, passende i den givne situation og professionelt håndteret af certificerede konsulenter.

Testpolitikken skal ligeledes sikre, at misbrug eller forkert brug undgås, og at profilværktøjer indgår som en del af en samlet bedømmelse med flere elementer og således ikke står alene.

 

Du kan læse SCRs testpolitik her