Statistik om styrelsens whistleblowerordning

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger, som whistleblowerordningen har modtaget.

Konkret skal der offentliggøres antal modtagne, antal realitetsbehandlede og antal afviste indberetninger samt tema herfor. Der er alene angivet tema for de indberetninger, der er realitetsbehandlet. Derudover oplyses antal indberetninger, der har givet anledning til en politianmeldelse.

Oplysningerne for 1. maj 2022 til 31. oktober 2022 fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1. Whistleblowerstatistik for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for perioden 1. maj 2022 - 31. oktober 2022.

Antal modtagne indberetninger  Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal afviste indberetningerAntal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
0 0 0 0 -
Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

 

Oplysningerne for 1. november 2021 til 30. april 2022 fremgår af tabel 2 nedenfor:

 

Tabel 2. Whistleblowerstatistisk for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for perioden 1. november 2021 - 30. april 2022.

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
0 0 0 0  -
Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen