Personaleomsætningen i departementerne

03-11-2023
Publikationer Forside

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har gennemført en analyse af personaleomsætningen i departementerne.

Personaleomsætningen på arbejdsmarkedet har historisk set fulgt den overordnede udvikling i ledigheden, idet der i perioder med lav ledighed generelt er en tendens til højere personaleomsætning - og omvendt.

Det gælder også for personaleomsætningen i departementerne.

Personaleomsætningen i departementerne var knap 27 pct. i 2022. Dermed lå personaleomsætningen i departementerne i 2022 på et højere niveau end for staten set under et, kommuner og regioner, men på et lavere niveau end DA-området.

Knap halvdelen af departementernes personaleomsætning i 2022 omfatter skift fra et departement til andre dele af staten. Enten inden for ministerområdet eller til departementer, styrelser og institutioner på andre ministerområder.

Der er ikke tegn på, at personaleomsætningen i departementerne viser andre tendenser end tidligere og for arbejdsmarkedet generelt.

Publikationen kan hentes i boksen til højre.