Cirkulære om aftale om seniorbonus og seniordage

28-06-2023
Forside

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10 – Centralorganisationen af 2010, Lærernes Centralorganisation og Akademikerne har indgået aftale af 27. juni 2023 om seniorbonus og seniordage.

Medst.nr.: 016-23

Cirkulære om aftale om seniorbonus og seniordage