Kom på kursus i hybrid ledelse

11-08-2023
Nyhedsarkiv Forside

Nu kan du komme på kursus i hybrid ledelse – altså ledelse på en arbejdsplads, hvor medarbejderne efter aftale delvist arbejder hjemmefra og delvist er fysisk til stede på arbejdspladsen.

Kurset er målrettet kontorchefer og tilsvarende ledelsesniveauer i staten med direkte personaleledelse. 

Der er tale om et praksisrettet kursus, hvor du blandt andet introduceres til konkrete værktøjer, der kan bruges til at balancere din ledelse i forhold til fire centrale dimensioner af den hybride organisation: Opgaveløsning, samarbejdsrelationer på tværs, arbejdsfællesskabet og de individuelle behov. Det sikrer et helhedsorienteret blik, så rammerne for fleksibilitet understøtter kerneopgaven og de fælles mål.

Kurset gennemføres over 11 uger og består af to virtuelle møder af 2 timer samt to fremmødedage.

Læs mere og tilmeld dig senest d. 4. september

Deltagere fra tidligere hold siger om kurset:

Mit arbejde er født digitalt. Med kurset har jeg fået værktøjer til at arbejde med de hybride udfordringer og ledelsesmæssige krav.

Jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan jeg kan sikre en effektiv og inddragende mødeledelse ved hybride møder. Jeg er også blevet mere reflekterende om at anvende værktøjer, der kan sikre øget sammenhængskraft i en organisation med udbredt brug af hjemmearbejde.