Cirkulære om overenskomst for journalister i statens tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten

27-10-2022

Skatteministeriet og Dansk Journalistforbund har indgået overenskomst for journalister i statens tjeneste og aftale for journalistpraktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten.

Medst.nr.: 048-22

Cirkulære om overenskomst for journalister i statens tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten